Basketbol
Madde 1. Tanımlar

1.1. Basketbol, beşer (5) oyuncudan oluşan iki (2) takım tarafından oynanır. Her iki takımın amacı rakibin sepetine
sayı yapmak ve diğer takımın topa sahip olmasına ya da sayı yapmasına engel olmaktır.

1.2. Bir takımın hücum ettiği sepet rakibin sepeti, bir takım tarafından savunulan sepet ise o takımın kendi sepetidir.

1.3. Top, kurallarda belirtilen kısıtlamalar dahilinde herhangi bir yöne atılabilir, dokunulabilir, yuvarlanabilir,
sürülebilir ya da pas olarak verilebilir.
İKİNCİ KURAL
BOYUTLAR ve DONANIM

Madde 2. Sahanın Boyutları


2.1. Oyun sahası dikdörtgen, düz, engelsiz, sert bir yüzey olacaktır .

2.2. FIBA'nın resmi karşılaşmalarında (bkz. Madde 4.5) saha, sınır çizgilerinin iç tarafından ölçülmek kaydıyla,
28 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde olacaktır
2.3. Tüm diğer karşılaşmalarda, Bölgesel Komisyon ya da Ulusal Federasyon gibi FIBA'nın ilgili kuruluşları,
en az 26 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan oyun sahalarını onaylama yetkisine sahiptir.
Yeni yapılacak tüm oyun sahaları FIBA'nın resmi karşılaşmaları için belirlediği 28 metre x 15 metre boyutlarında olacaktır.

2.4. Tavanın ya da en alçaktaki herhangi bir engelin yüksekliği en az 7.00 metre olacaktır.

2.5. Oyun sahasının tümü yeterince ve eşit düzeyde aydınlatılacaktır. Işıklandırma Üniteleri oyuncuların görüşünü
engellemeyecek biçimde yerleştirilecektir.

Madde 3. Çizgiler ve Ölçüler
Bu maddede sözü edilen tüm çizgiler:
*Aynı renkte çizilmiş (tercihan beyaz),
*5 cm genişliğinde,
*Tümüyle ve mükemmel görülebilir olmalıdır.

3.1. Sınır Çizgileri

3.1.1. Oyun sahası Madde 2'de tanımlanan şekilde çizgilerle işaretlenecek ve her noktasında seyirciler, reklam panoları ya da
takım sıra bölgesindekiler de dahil olmak üzere, her türlü engelden en az 2 metre uzaklıkta olacaktır.
3.1.2. Sahanın uzun kenarlarındaki çizgiler kenar çizgiler, kısa kenarlarındaki çizgiler dip çizgiler olarak adlandırılacaktır.

3.2. Orta Çizgi

3.2.1 Kenar çizgilerin orta noktasından dip çizgilere paralel bir orta çizgi çizilecek ve bu çizgi her iki kenar çizgiden 15 cm.
dışarı taşacaktır.

3.3. Serbest Atış Çizgileri, Kısıtlamalı Alanlar ve Serbest Atış Kulvarları (Şekil 2)
3.3.1. Her iki dip çizgiye paralel birer serbest atış çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin dış kenarları dip çizgilerin iç kenarından 5.80
metre uzaklıkta olacak ve uzunlukları 3.60 metre olacaktır. Orta noktaları iki dip çizginin orta noktalarını birleştiren hayali
bir çizgi üzerinde olacaktır.

3.3.2. Kısıtlamalı alanlar, dip çizgiler, serbest atış çizgileri ve dış kenarları dip çizgilerin orta noktalarından 3 metre uzaklıktan
başlayan ve serbest atış çizgilerinin dış kenarlarında sonlanan çizgiler arasında kalan alanlardır. Kısıtlamalı alanın içi
boyanmışsa, orta dairenin içiyle aynı renkte olmalıdır.

3.3.3. Serbest atış kulvarları, merkezleri serbest atış çizgilerinin orta noktası olan 1.80 metre yarıçaplı yarım daireler şeklinde
oyun sahasına taşan kısıtlamalı alanlardır. Kısıtlamalı alan içinde, aynı şekilde kesikli çizgilerle yarım daireler çizilecektir.

3.3.4. Serbest atışlar sırasında diğer oyuncuların dizileceği serbest atış kulvarları aşağıdaki biçimde işaretlenecektir:

3.3.4.1. İlk kulvar dip çizginin iç kenarından itibaren 1.75 m ölçülerek, serbest atış çizgisinin yanındaki çizgi üzerinde işaretlenecektir.

3.3.4.2. İlk kulvar 85 cm genişliğinde olacak ve tarafsız alanın başlangıcına dek uzanacaktır.

3.3.4.3. Tarafsız alan 40 cm genişliğinde, diğer çizgilerle aynı renkte boyanmış bir blok olacaktır.

3.3.4.4. İkinci kulvar tarafsız alana bitişik, 85 cm genişilğinde olacaktır.

3.3.4.5. Üçüncü kulvar, gene 85 cm genişliğinde ve ikinci kulvarı sınırlayan çizgilere
bitişik olacaktır.

3.3.4.6. Bu kulvarları sınırlamak için kullanılan tüm çizgiler 10 cm uzunluğunda ve kulvarların üzerinde bulunduğu çizgilere dik açılı olacaktır.

3.4. Orta Daire
Orta daire sahanın ortasına çizilecek ve yarıçapı dairenin dış kenarından Ölçülmek üzere 1.80 m olacaktır. Orta dairenin içi
boyanırsa, kısıtlamalı alanlar ile aynı renkte olmalıdır.

3.5. Üç Sayı Bölgesi
Bir takımın üç sayı bölgesi, rakibin sepetine yakın olan ve aşağıda sınırları belirlenen bölge dışında oyun sahasının tamamıdır:

3. 5. 1. Dip çizgiden başlayan, rakibin sepetinin tam orta noktasının izdüşümüden 6.25 m uzaklıkta iki paralel çizgi; (izdüşüm noktasının
dip çizginin orta noktasının iç kenarına uzaklığı 1,575 metredir)

3. 5. 2. Bu paralel çizgilerle kesişen (birleşen), merkezi 3.5.1.de tanımlanan nokta ve yarıçapı dıştan 6.25 m olan bir yarım daire.

3. 6. Takım Sıra Bölgeleri
Takım sıra bölgeleri aşağıdaki gibi belirlenecektir:

3. 6. 1. Oyun sahasının dışında, masa hakemleri ve takım sıraları ile aynı tarafta.

3. 6. 2. Her bölge dip çizgiden başlayan en az 2 m uzunluğunda bir çizgi ile orta çizgiden 5 m uzaklıkta ve kenar çizgiye dik açılı,
yine en az 2 m uzunluğunda bir çizgi tarafından sınırlandırılacaktır.

3. 7. Açıklamalar:

3. 7. 1. Oyun sırasında, takım sıra bölgesinde bulunmalarına izin verilen kişiler yalnızca antrenör, yardımcı antrenör, yedekler
ile özel sorumlulukları olan, yönetici, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, çevirmen gibi en fazla beş (5) takım üyesinden ibarettir.

3. 7. 2. Takım üyesi olmak bir ayrıcalıktır ve getirdiği bir sorumluluk vardır. Bunun sonucu olarak takım üyelerinin davranışları
hakemlerin yargı alanına girer.

3. 7. 3. Koşullar gerektirdiğinde, baş hakem takım sıra bölgesindeki takım üyelerinin sayısını azaltabilir.
ÜÇÜNCÜ KURAL
HAKEMLER VE GÖREVLERİ

Madde 5 Hakemler ve Masa Hakemleri

5.1. Hakemler, baş ve yardımcı hakem ile masa görevlileri, yani sayı hakemi, yardımcı sayı hakemi, saat hakemi ve 30
saniye hakeminden oluşurlar.

5.2. Bir teknik komiser de bulunabilir. Teknik komiser sayı ve saat hakemleri arasında oturacaktır. Oyun sırasındaki
görevi temel olarak masa hakemlerini izlemek ve baş ve yardımcı hakeme oyunun pürüzsüz akması için yardım etmektir.

5.3. Hakemler, masa hakemleri ve teknik komiser oyunu kurallara ve kuralların FIBA Dünya Teknik Komisyonu
tarafından belirlenen resmi FIBA yorumlarına göre yöneteceklerdir.

5.4. Baş ve yardımcı hakem sahada temsil edilen kuruluşlardan hiçbiriyle hiçbir biçimde bağlantılı olmamalıdır.

5.5. Hakemler, masa hakemleri ya da teknik komiserin bu kuralları değiştirme yetkisi yoktur.

5.6. Baş ve yardımcı hakemin giysileri:
*Gri gömlek,
*Uzun siyah pantolon,
*Siyah basketbol ayakkabıları ve siyah çoraplar olacaktır.

5.7. Resmi FIBA karşılaşmalarında masa hakemleri bir örnek giyinmelidir.

Madde 6. Başhakem: Yetkileri
6.1. Başhakem oyun sırasında kullanılacak tüm donanımı kontrol edecek ve onaylayacaktır.

6.2. Resmi kronometreyi seçecek ve masa hakemlerini tanıyacaktır.

6.3. Hiçbir oyuncunun diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek eşyalar giymesine ya da taşımasına izin vermeyecektir
(bkz. Madde 13.6)

6.4. Her devre ve uzatma devresinin başında orta dairede hava atışını yapacaktır.

6.5. Hakemler arasında bir sayının geçerli olup olmadığı hakkında anlaşmazlık söz konusu olursa, son kararı
başhakem verecektir.

6.6. Koşullar gerektirdiğinde oyunu durdurma yetkisine sahiptir. Aynı zamanda bir takım uyarıldığı halde oynamayı
reddediyor ya da davranışlarıyla oyunun oynanmasına engel oluyorsa, o takımın hükmen yenildiğine karar
vermeye yetkilidir.

6.7. Her devrenin sonunda ya da gerek gördüğü herhangi bir anda sayı cetvelini dikkatle inceleyecek, skoru
ve/veya kalan oyun süresini onaylayacaktır.
6.8. Yardımcı hakem, varsa teknik komiser ve gerekirse masa hakemlerine danıştığı durumlarda son kararı daima
başhakem verecektir.

6.9. Başhakem bu kuralların doğrudan açıklanmadığı her durumda karar verme yetkisine sahiptir.

Madde 7. Hakemler: Kararlarda Zaman ve Yer

7.1. Hakemler sınır çizgilerinin içinde ya da dışında, kuralların çiğnendiği durumlar için karar vermeye yetkilidir.

7.2. Bu yetkileri sahaya oyunun başlamasından yirmi (20) dakika önce geldiklerinde başlayacak ve oyunun oynanma süresinin
bittiği hakemler tarafından onaylandığında sona erecektir. Oyunun sonunda başhakemin sayı cetvelini onaylaması ve
imzalamasıyla hakemlerin oyunla olan bağı sona erer.

7.3. Oyun başlamadan önce ya da devre aralarında yapılan faullerin cezalandırılması Madde 53'de anlatıldığı şekilde yapılacaktır.

7.4. Eğer oyunun başlama saatine 20 dakika kalmadan önce ya da oyun süresi sona erdikten sonra oyuncular, antrenörler,
yardımcı antrenörler ya da takım üyelerinin sportmenlik dışı davranışları olursa, varsa teknik komiser ya da başhakem
yetkililere ayrıntılı bir raporla durumu bildirecek ve uygun şekilde cezalandırılmasını sağlayacaktır.
Eğer bu tür davranışlar oyun süresinin bitimi ile sayı cetvelinin imzalanması arasında gerçekleşirse, başhakem yukarıdakilere ek
olarak sayı cetveline olayı kaydetmelidir.

7.5. Hiçbir hakem diğerinin kuralların kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde verdiği kararları yok sayamaz ya da sorgulayamaz.

7.6. Açıklamalar:
Eğer bir devre, oyun ya da uzatma devresinin sonunda oyun süresinin tam olarak sonlandığı anla ilgili şüphe söz
konusuysa (örnek: saat hakemi bir ihlal, tutulmuş top ya da faul olduğunda oyun saatini durdurmayı unutursa) hakemler:

7.6.1. Aşağıdaki durumlarda derhal kalan süreyi belirlemek için birbirlerine danışacaklardır:
7.6.1.1. Sahadan yapılan sayı girişimi için top eli terkettiğinde,

7.6.1.2. İhlal, tutulmuş top ya da faul olduğunda.
Eğer gerekirse başhakem, varsa teknik komiser ve masa hakemlerinin de görüşünü alabilir.
Son kararı başhakem verecektir.

7.6.2. İkinci devre ya da uzatma devresinin bitimiyle eşzamanlı olarak ya da bitiminden hemen önce yapılan bir faul nedeniyle
verilen serbest atış(lar) sonucunda ekstra bir devre gerekli olursa, oyun süresinin bittiğini gösteren işaretten sonra,
serbest atış(lar) tamamlanmadan önce yapılan tüm fauller devre arasında yapılmış sayılacak ve Madde 53'e göre cezalandırılacaktır.

7.6.3. Takımlardan biri itiraz başvurusu yaparsa başhakem derhal durumu yetkililere rapor edecektir.

Madde 8. Hakemler: Kurallara Aykırı Durumlarda Görevleri
8.1. Tanım:
Bir oyuncu, yedek oyuncu, antrenör, yardımcı antrenör ya da takım üyesi tarafından yapılan her türlü ihlal ya da
faul kurallara aykırı bir durumdur.

8.2. İzenecek yol:

8.2.1. Bir ihlal olduğunda:

8.2.1.1. Hakem düdüğünü çalacak ve aynı anda saati durduran işareti yaparak topun da ölmesini sağlayacaktır.

8.2.1.2. Bunu B.1'de tanımlanan uygun hakem işareti izleyecektir (bkz. Resmi Oyun İşlemleri).

8.2.1.3. Daha sonra top Madde 30'a göre sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulmak üzere bir rakip oyuncuya verilecektir.

8.2.2. Bir kişisel faul yapıldığında:

8.2.2.1. Hakem düdüğünü çalacak ve aynı zamanda saati durduran işareti yaparak topun da ölmesini sağlayacaktır.

8.2.2.2. Daha sonra faulü yapan oyuncuya bir faul yapyığını gösterecektir. Faulü yapan oyuncu ancak hakem isterse
elini havaya kaldırarak faul yaptığını gösterecektir.

8.2.2.3. Hakem bundan sonra B.1'de tanımlandığı gibi faulü hakem masasına bildirmek için bir dizi hakem işaretini
gösterecektir.

8.2.2.4. Faul sayı hakemi tarafından onaylandıktan, sayı cetveline kaydedildikten ve faul göstergesi kaldırıldıktan
sonra hakemler oyuna Madde 46'ya, göre devam edeceklerdir.

8.2.3. Sportmenlik dışı (kişisel ya da teknik), diskalifye edici, teknik ya da çifte faul olduğunda hakemler doğrudan
faulün türünü gösteren işareti yapacaklardır.

8.3. Açıklamalar:

8.3.1. Başarılı bir serbest atış ya da sahadan başarılmış bir sayı sonrasında hakemler düdük çalmayacaktır.

8.3.2. Her faul ya da hava atışı kararından sonra hakemler sahadaki yerlerini değişeceklerdir.

8.3.3. Tüm uluslararası karşılaşmalarda bir kararı açıklamak için sözel iletişim gerekirse, İngilizce kullanılacaktır.

Madde 9. Sayı Hakemi ve Yardımcı Sayı Hakemi : Görevleri

9.1. Sayı hakemi resmi sayı cetveline:

9.1.1. Oyuna başayan tüm oyuncuların ve sonradan oyuna giren tüm yedeklerin isim ve numaralarını kaydedecektir. İlk beş
oyuncu, oyuncu değişimleri ya da oyuncu numaraları ile ilgili kurallara aykırı bir durumu farkettiğinde derhal en
yakındaki hakeme haber verecektir.

9.1.2. Sayı durumunu kronolojik olarak özetleyecek ve başarılan serbest atışlarla sahadan yapılan sayıları kaydedecektir.

9.1.3. Her oyuncuya çalınan kişisel ve teknik faulleri kaydedecek ve herhangi bir oyuncuya beşinci faul (2 x 20 dakikalık
oyunlarda) ya da altıncı faul (4 x 12 dakikalık oyunlarda) çalındığında derhal başhakeme haber verecektir. Aynı şekilde,
her antrenöre verilen teknik faulleri de kaydedecek ve Madde 49.2'ye göre bir antrenörün sahayı terketmesi gerektiğinde
hemen başhakemi haberdar edecektir.

9.2. Bir takım mola isteminde bulunduğunda sayı hakemi ilk fırsatta hakemleri haberdar edecek, molaları kaydedecek
ve hakemlerden biri aracılığıyla antrenöre aşağıdaki durumlarda uyaracaktır:

9.2.1. Antrenör 2 x 20 dakikalık oyunlarda ikinci (ilk devrede) ya da üçüncü (ikinci devrede) molasını aldığında ya da

9.2.2. 4 x 12 dakikalık oyunlarda her devrede üçüncü mola alındığında.

9.3. Sayı hakemi aynı zamanda:

9.3.1. Her oyuncunun yaptığı faul sayısını göstermelidir. Oyuncu her faul yaptığında, hakem her iki antrenörün de
görebileceği bir şekilde, o oyuncunun yaptığı faul sayısını taşıyan göstergeyi kaldıracaktır,

9.3.2. Hakem masasında yedinci takım faulünü (2 x 20 dakikalık oyunların bir devresinde) ya da dördüncü faulünü
(4 x 12 dakikalık oyunların bir devresinde) yapan takımın sırasına yakın tarafa takım toplam faul göstergesinin
konulmasını sağlayacaktır.

9.3.3. Madde 31'e göre oyuncu değişimlerinin yapılmasını sağlayacaktır.

9.3.4. Sesli işaretini yalnızca top ölü ve oyun saati dururken ve top tekrar canlanmadan önce verecektir. Sayı hakeminin
sesli işareti oyunu durdurmaz, ya da topu öldürmez.

9.4. Yardımcı sayı hakemi skorbordu kullanacaktır. Görevi, sayı hakemine yardımcı olurken diğer masa hakemlerinin
görevleriyle çelişkiye düşmemektir. Skorbord ile resmi sayı cetveli arasında çözüme kavuşturulamayan bir uyumsuzluk
olduğunda, sayı cetveli esas alınacak ve skorbord buna göre düzeltilecektir
DÖRDÜNCÜ KURAL
OYUNCULAR, YEDEKLER VE ANTRENÖRLER


Madde 12. Takımlar

Takımlar aşağıdaki şekilde oluşur:

12.1. 2 x 20 dakikalık oyunlarda en fazla on (10) oyuncu oynayabilir.

12.2. 4 x 12 dakikalık oyunlarda ya da bir takımın üçten (3) fazla oyun oynamasının
gerektiği turnuvalarda en fazla oniki (12) oyuncu oynayabilir.
12.3. Bir antrenör ve istenirse bir yardımcı antrenör.

12.4. Aynı zamanda oynama hakkı olan bir oyuncu olan kaptan.

Madde 13. Oyuncular ve Yedekler

13.1. Oyun süresince sahada her takımdan beş (5) oyuncu bulunacak ve madde 31'deki kısıtlamalar dahilinde yedeklerle değişebilecektir.

13.2. Bir takım üyesi oyun sahasında ve oynama hakkında sahipse oyuncu niteliği taşır. Bir takım üyesi sahada oynamıyor
ya da sahada olsa bile oynama hakkına sahip değilse yedek oyuncu olarak adlandırılır.

13.4. Her takım için oyuncuların formaları aşağıdaki gibi olacaktır:

13.4.1. Formanın üstü ön ve arkada aynı ana rengi içerecektir.
Tüm oyuncular (erkek ve bayan) oyun sırasında formalarının üstünü şortlarının içine sokacaktır. "Tek parça" formalara
izin verilir.

13.4.2. Oyuncunun yazılı tıbbi izni olmadıkça formaların içine tişört giyilemez. Böyle bir izin verilmişse, tişörtün ana rengi
formanın üstü ile aynı olmalıdır.

13.4.3. Şortlar ön ve arkada aynı ana rengi içerecektir, ancak formanın üstüyle aynı renkte olması gerekmez.

13.4.4. Şortla aynı renkte olmak şartıyla, şorttan daha uzun iç giyimlere (tayt) izin verilebilir.

13.5. Her oyuncunun formasının üstünde, ön ve arkada formanın rengiyle kontrast yaratan, tek renkli numaralar olacaktır.
Rakamlar açıkça seçilecek ve:

13.5.1. Sırttakiler en az 20 cm yüksekliğinde olacaktır.
3.5.2. Öndekiler en az 10 cm yüksekliğinde olacaktır.

13.5.3. Rakamların kalınlığı 2 cm'den az olmayacaktır.

13.5.4. Takımlar 4 ile 15 arasındaki numaraları kullanacaktır.

13.5.4. Aynı takım oyuncularında birbirinin eşi numaralar olmayacaktır.
Not: Eğer bir oyuncu oyun sırasında numarasını değiştirirse değişikliği başhakem ve sayı hakemine bildirecektir.

13.6. Başhakem hiçbir oyuncunun diğerleri için tehlike yaratabilecek malzemeler kullanmasına izin
vermeyecektir.

13.6.1. Aşağıdakilerin kullanılmasına izin verilmez:
13.6.1.1. Parmak, el, bilek ya da ön kol koruyucular, yumuşak kaplamalı olsa bile deri, plastik, yumuşak plastik, metal ya da
diğer sert maddelerden yapılmış destek ya da ateller.

13.6.1.2. Kesik ya da yüzülmelere neden olabilecek nesneler (tırnaklar uzun olmamalıdır).

13.6.1.3. Şapka, bere, saç aksesuarları ve takılar.

13.6.2. Aşağıdakilerin kullanılmasına izin verilir:

13.6.2.1. Diğer oyuncular için tehlike yaratmayacak şekilde kaplanmış omuz, üst kol, uyluk ya da alt bacak koruyucu destekler.

13.6.2.2. Uygun şekilde kaplanmışsa dizlik.

13.6.2.3. Sert malzemeden yapılmış olsa bile kırık burun için koruyucu.

13.6.2.4. Diğer oyunculara tehlike yaratmıyorsa gözlük.

13.6.2.5. En fazla 5 cm genişliğinde, tek renkli, aşındırıcı olmayan kumaş, yumuşak plastik ya da kauçuktan yapılmış saç bandı.

13.7. Oyuncuların kullandığı her türlü malzeme basketbol için uygun olmalıdır. Oyuncunun boyunu ya da sıçramasına
artırmak ya da başka biçimde haksız avantaj sağlamak için tasarlanmış malzemenin kullanılmasına izin verilmez.

13.8. Bu madde içinde bahsi geçmeyen diğer her tür malzemenin öncelikle FIBA Dünya Teknik Komisyonu tarafından
onaylanması gerekir.

13.9. Açıklamalar:

13.9.1. Bu maddedeki oynayabilecek takım üyelerinde bulunması gereken numaraların boyları, renkleri ve yerleri
ile ilgili kısıtlamalara kesinlikle uyulması gereklidir. Numaralar sahadaki hakemler ve sayı hakemi tarafından
kolayca görülebilmeli ve ayırt edilebilmelidir.

13.9.2. Reklam alınmasına izin verilmişse, alınan reklamlar formanın ön ve arkasındaki rakamların görülmesini
engellememelidir. Formalardaki rakamların boyutları hiçbir zaman küçültülemez.

13.9.3. Takımların biri açık (tercihan beyaz) diğeri koyu renkli olmak üzere en az iki forması olmalıdır.

13.9.4. Tüm oyunlar için:

13.9.4.l.Programda adı ilk yazılan takım (ev sahibi takım) açık renkli forma (tercihan beyaz),

13.9.4.2.Programda adı ikinci sırada yazılan takım (misafir takım) koyu renkli forma giyecektir.

13.9.4.3.Ancak iki takım aralarında anlaşarak formalarının rengini değiştirebilir.

13.9.5. FIBA'nın resmi karşılaşmalarında bir takımdaki tüm oyuncular:

13.9.5.1. Aynı renk ya da renkleri içeren ayakkabılar,
13.9.5.2. Aynı renk ya da renkleri içeren çoraplar kullanacaktır.

Madde 14. Kaptan: Görevleri ve Yetkileri

14.1.Kaptan gerektiği durumlarda sahada takımını temsil edecektir. önemli bilgileri edinebilmek için bir hakemle konuşabilir.
Bunu ancak top ölü ve saat durmuşken, saygılı bir tavırla yapabilir.

14.2.Kaptan geçerli bir nedenle oyun sahasını terkettiğinde, antrenör hakeme yokluğu sırasında sahada
kaptanlığı üstelenecek oyuncunun numarasını bildirecektir.

14.3.Kaptan antrenörün görevini üstelenebilir (bkz. Madde 15.6).

14.4.Bir hava atışı ya da serbest atış durumunda, kuralların belirlediği bir oyuncu yoksa hava atışına
çıkacak ya da serbest atışı kullanacak oyuncuyu kaptan belirleyecektir.

Madde 15. Antrenörler: Görevleri ve Yetkileri

15.1.Oyunun resmi başlama saatinden en az 20 dakika önce her iki antrenör ya da temsilcileri oyunda
oynayacak takım üyelerinin adları ve numaraları ile takım kaptanı, antrenör ve yardımcı antrenörün
adlarını içeren yazılı bir listeyi sayı hakemine verecektir.

15.2.Oyunun başlamasından en az 10 dakika önce her iki antrenör sayı cetvelini imzalayarak takım
üyelerinin adları ve numaraları ile antrenörlerin adlarının doğru olduğunu onaylayacaklardır. Aynı
zamanda oyuna başlayacak beş oyuncuyu da işaretleyeceklerdir. İlk olarak "A" takımı bu bilgiyi
verecektir.

15.3.Sadece antrenör ve yardımcı antrenör mola isteminde bulunabilir.

15.4.Bir antrenör ya da yardımcı antrenör bir oyuncu değişikliği yapılmasını istediğinde, oyuna girecek
yedek oyuncu bu istemi sayı hakemine iletip her an oyuna girmeye hazır bulunmalıdır.

15.5.Bir yardımcı antrenör varsa, oyun başlamadan önce adı sayı cetveline ,kaydedilmelidir (imza atması
gerekmez).Herhangi bir nedenle antrenör oyuna devam edemezse onun sorumluluklarını üstlenecektir.

15.6.Eğer antrenör yoksa ya da antrenör oyuna devam edemeyecek ve sayı cetvelinde adı geçen bir
yardımcı antrenör yoksa (ya da o da oyuna devam edemeyecekse) takım kaptanı antrenörlük görevini
üstlenecektir. Eğer kaptan geçerli bir nedenle oyun sahasından ayrılırsa antrenörlük görevini
sürdürebilir. Ancak diskalifiye edici bir faul nedeniyle oyundan çıkmşsa ya da sakatlandığı için
antrenörlük yapamayacak durumdaysa, kaptanlık görevini üstlenecek yedek oyuncu antrenörlüğü de
üstlenebilir.

15.7.Sadece sayı cetvelinde adı geçen antrenör oyun süresince ayakta kalabilir. Herhangi bir nedenle
antrenörlüğü üstlenen kişiler de bu hakka sahiptir.

15.8. Açıklamalar:

15.8.1. Antrenör tarafından oyuna ilk beş içinde başlayacağı bildirilen bir oyuncu sakatlandığında, başhakem sakatlığın
gerçek olduğuna karar verirse değiştirilebilir.

15.8.2. Oyuna geç kalan yedek oyuncuların adları, eğer antrenör tarafından oyun başlamadan verilen takım listesinde
bulunuyorsa oynayabilirler.

15.8.3. Oyun sırasında masa hakemleriyle iletişimde bulunabilecek tek takım temsilcisi antrenördür (ya da yardımcı
antrenör). Saat durmuş ve top ölüyken skor, süre, skorbord, kalan mola sayısı, faul sayısı gibi konularda bilgi
edinmek için bunu yapabilir. Masa hakemleri ile ilişkisi herzaman saygılı ve sakin olmalıdır. Oyunun normal
akışını engellememelidir.

15.8.4. Eğer antrenör ilk beş oyuncuyu onayladıktan sonra ve oyun başlamadan önce ya da başladıktan hemen
sonra başlayan oyunculardan birinin ilk beş olarak bildirilenler arasında olmadığı farkedilirse, bu oyuncu
derhal adı bildirilen oyuncu ile değiştirilmeli ve takıma herhangi bir ceza verilmemelidir.


BEŞİNCİ KURAL
ZAMAN İLE İLGİLİ KURALLAR


Madde 16. Oyun Süresi

16.1. Oyun,

16.1.1. Yirmişer (20) dakikalık iki (2) devreden ya da

16.1.2. Onikişer (12) dakikalık dört (4) periyod (çeyrek) ile ilk iki periyod ve son iki periyod arasında ikişer (2)
dakikalık devre aralarından oluşacaktır.

16.2. Devre arası on (10) ya da onbeş (15) dakika olacaktır.

16.2.1. Devre arasının uzunluğuna yerel organizatörler karar verecektir, ancak karar ilgili herkese karşılaşmadan
(turnuvadan) en az bir (1) gün önce duyurulmalıdır.

162.2. Devamı olmayan karşılaşmalarda devre arasının uzunluğu oyun başlamadan önce duyurulmalıdır.
16.3. Oyunun süresine yani 2 x 20 dakika ya da 4 x 12 dakika oynanmasına FIBA'nın ilgili kısmı karar verecektir:

16.3.1. Dünya şampiyonaları için: FIBA Merkez Konseyi,

16.3.2. Bölge ya da kıta şampiyonaları için: Bölge ya da kıtanın en yetkili konseyi.

16.3.3. Ulusal ya da yerel yarışmalarda: ulusal ya da yerel organizasyon.

Madde 17. Oyun Saatinin Kullanılması

17.1. Oyun saati şu durumlaraa çalıştırılacaktır:

17.1.1. Hava atışı sırasında top en yüksek noktaya ulaştıktan sonra oyuncu(lar) tarafından kurallara uygun
olarak çelindiğinde,

17.1.2. Başarısız bir serbest atış sonrasında top canlıyken sahadaki bir oyuncuya değdiğinde,

17.1.3. Top sınır çizgileri dışından oyuna sokulduğunda sahadaki bir oyuncuya değdiğinde.

17.2. Oyun saati şu durumlarda durdurulacaktır:

17.2.1. Bir devre, periyod ya da uzatma devresinde süre bitiminde,

17.2.2. Hakemlerden biri düdüğünü çaldığında,

17.2.3. 30 saniyenin bittiğini gösteren sesli işaret duyulduğunda,

17.2.4. Madde 19.2.2'ye uygun olarak mola isteminde bulunmuş olan bir takıma rakip tarafından sahadan bir sayı yapıldığıında.

17.2.5. Bir oyunun son iki (2) dakikasında ve herhangi bir uzatma devresinin son iki (2) dakikasında sahadan başarılmış
herhangi bir sayıdan sonra. Bu özel ölü top durumunda hiçbir takım oyuncu değiştiremeyecek ve sayıyı yapan
takıma mola verilmeyecektir. Bkz. Madde 31.3.1.5 ve 19.3.2.

Not: Top ölür ölmez, yani sepetten geçer geçmez ya da sepetin içinde kaldığı anda saat durdurulacaktır.

Madde 18. 30 Saniye Kuralı

18.1. Tanım:

18.1.1. Bir oyuncu sahada canlı bir topun kontrolünü ele geçirdiğinde, takımı otuz (30) saniye içinde bir sayı girişiminde bulunacaktır.

18.1.2. Topu kontrolünde bulunduran takım otuz (30) saniye içinde sayı için şut atamazsa, 30 saniye aygıtı sesli işaretini verecektir.
Bu kurala uyulmaması bir ihlaldir.

18.2. Açıklamalar:

18.2.1. Eğer bir hakem top canlı ve saat çalışırken 30 saniye aygıtının yanlışlıkla başa alındığını farkederse,
herhangi bir takımı dezavantajlı duruma düşürmemek koşuluyla derhal oyunu durdurabilir. 30 saniye
aygıtı hatanın olduğu anda kalan saniyeleri gösterecek şekilde düzeltilecek ve oyun sınır çizgileri dışında
en yakın noktadan başlayacaktır.

18.2.2. Bunun dışındaki tüm durumlarda topu kontrolünde bulunduran takıma yeni bir 30 saniyelik süre verilecektir.
Ancak hakemlerin yargısına göre bir takım dezavantajlı duruma düşüyorsa topu kontrolünde bulunduran
takıma yeni bir 30 saniye verilmeyecektir.

18.2.3. Eğer 30 saniye aygıtının sesli işareti yanlışlıkla çalarsa:

18.2.3.1. Bir takım topun kontrolünü elinde bulunduruyorsa başhakem düdüğünü çalarak oyunu durduracaktır.
Topu kullanma hakkı işaret duyulduğunda topu kontrolünde bulunduran takıma verilecektir.
Yeni bir 30 saniyelik süre verilecektir.

18.2.3.2. Hiçbir takım topun kontrolüne sahip değilse başhakem düdüğünü çalarak oyunu durduracaktır. Eğer top bir
şut sonrasında havada ise ve hiçbir oyuncu tarafından dokunulmadan sepete girerse, sayı geçerli olacaktır.
Diğer durumlarda oyun hava atışı ile başlayacaktır.Madde 43'teki (Topa Müdahale) tüm küsütlamalar geçerlidir.

Madde 19. Mola

19.1. Tanım:

19.1.1. Bir mola fırsatı doğduğunda isteyen takıma bir (1) dakikalık mola süresi verilecektir.

19.1.1.1. Aşağıdaki durumlarda mola fırsatı başlar:
Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda,
İstisna: Bir oyunun ve/veya uzatma devresinin son iki (2) dakikasında sahadan başarılmış bir sayı sonrasında
saat durdurulduğunda sayıyı yapan takıma mola verilemez.
Rakibin sahadan yaptığı bir sayı sonrasında, mola istemi top şutu atan oyuncunun elini terketmeden
önce yapılmış olmalıdır.
Sahadaki hakem .masaya bir faulü bildirirken hareketlerini tamamladıktan sonra.

19.1.1.2. Aşağıdaki durumlarda mola fırsatı sona erer:
Hakem elinde topla hava atışını yapmak üzere daireye girdiğinde,
Hakem ilk ya da tek serbest atışı yaptırmak üzere topla ya da topsuz serbest atış çizgisine geldiğinde,
Top sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulmak üzere bir oyuncunun elindeyken.

19.1.2. Mola verilirken aşağıdaki kısıtlamalar göz önüne alınacaktır:

19.1.2.1. 2 x 20 dakikalık oyunlarda her takımın ilk devrede iki (2), ikinci devrede üç (3) ve her uzatma devresinde bir (1) mola alma hakkı vardır.

19.1.2.2. 4 x 12 dakikalık oyunlarda her takımın oyunun her yarısında (iki periyod) üç (3) ve uzatma devrelerinde bir (1) mola alma hakkı vardır.

19.1.2.3. Mola ilk önce istemde bulunan takımın antrenörüne kaydedilecektir. Bunun istisnası molanın rakibin sahadan
başardığı bir sayıdan sonra ve faul çalınmadan verilmiş olmasıdır.

19.1.2.4. Bir takımın mola istemi ancak sayı hakemi sahadaki hakemlere bir mola istemi olduğunu işaret etmeden önce geri alınabilir.

19.1.2.5. Mola sırasında oyuncular sahayı terkederek takım sıralarında oturabilir; takım sıra bölgesinde bulunmalarına izin
verilen kişiler de takım sıra bölgesinden fazla uzaklaşmamak koşuluyla sahaya girebilir.

19.1.2.6. Molayı alan takım mola süresi tamamlanmadan oynamaya hazır olursa, başhakem oyunu hemen başlatacaktır.

19.2. Uygulama:

19.2.1. Antrenör ya da yardımcı antrenörün mola isteminde bulunma hakkı vardır. Bunu yapmak için sayı hakemine giderek
açık bir şekilde "mola" isteyecek ve elleriyle alışılmış işareti yapacaktır.

19.2.2. Sayı hakemi ilk mola fırsatı başladığında sesli işaretiyle sahadaki hakemlere bir mola istemi olduğunu bildirecektir.
Eğer mola isteyen takımın rakibi sahadan bir sayı yaparsa, top şut atan oyuncunun el(ler)ini terketmeden önce
bir mola istenmiş olması koşuluyla, saat hakemi derhal saati durduracak ve sesli işaretini verecektir.

19.2.3. Mola sahadaki hakemlerden biri düdüğünü çalıp mola işaretini yaptığında başlar.

19.2.4. Mola sahadaki hakemlerden biri düdüğünü çalıp takımları sahaya davet ettiğinde biter.

19.3. Kısıtlamalar:

19.3.1. Tek bir cezaya ait serbest atış(lar) sonrasında ya da arasında mola verilemez, bu durumda mola verilebilmesi için
saatin çalıştığı bir dönem sonrasında topun tekrar ölmesi gerekir.
İstisnalar:
Serbest atışların arasında bir faul olduğunda. Bu durumda serbest atışlar tamamanlandıktan sonra ve
yeni ceza uygulanmadan önce mola verilecektir.
Son serbest atıştan sonra top canlanmadan önce bir faul olduğunda. Bu durumda yeni faulün cezası
uygulanmadan önce mola verilecektir.
Son serbest atıştan sonra, top canlanmadan önce cezası hava atışı ya da
topun sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulması olan bir ihlal çalındığında.
Birden fazla faulün cezası olarak setler halinde serbest atışlar verildiğinde her set ayrı kabul edilmelidir.

19.3.2. Oyunun ve/veya uzatma devresinin son iki (2) dakikasında sahadan başarılmış bir sayı sonrasında saat
durdurulduğunda sayıyı atan takıma mola verilemez.

İstisna: Hakemlerden biri molayı isteyen takımla ilgisi olmayan bir nedenle oyunu durdurursa.

19.3.3. Kullanılmayan molalar sonraki devre ya da uzatma devresine taşınamaz.

19.4 Aşağıdaki durumlarda hiçbir takıma mola yazılmayacaktır:

19.4.1. Sakatlanan bir oyuncu tedavi görmeden oynamaya hazır hale gelirse (yaklaşık 15 saniye içinde).

19.4.2. Sakatlanan bir oyuncu olabildiğince çabuk değiştirilirse.

19.4.3. Beşinci faulünü (4 x 12 dakikalık oyunlarda altıncı faul) alan ya da diskalifiye edilen bir oyuncu 30 sn.
içinde değiştirilirse.

19.4.4. Hakemlerden biri duraklamaya izin verirse.

Madde 20. Oyuncu ya da Hakemlerin Sakatlanması

20.1. Oyuncunun Sakatlanması

20.1.1. Oyuncuların sakatlanması halinde hakemler oyunu durdurabilir.

20.1.2. Sakatlanma olduğunda top canlıysa, hakemler oyun tamamlanana dek, yani topu kontrolünde
bulunduran takım sayı için şut atana, topun kontrolüne kaybedene, oyunu yavaşlatana ya da top ölene kadar düdük
çalmayacaktır. Ancak sakatlanan bir oyuncuyu korumak için hakemler gerekirse oyunu derhal durdurabilir.

20.1.3. Sakatlanan bir oyuncunun değiştirilmesi:

20.1.3.1. Eğer sakatlanan oyuncu derhal oyuna devam edecek hale gelemezse (yaklaşık 15 saniye içinde) ya da tedavi görürse,
bir (1) dakika içinde ya da sakatlığı bir (1) dakika içinde değişmesine engelse olabildiğince çabuk değiştirilmelidir.

20.1.3.2. Tedavi gören ya da bir (1) dakika içinde oynayacak hale gelen bir oyuncu oyunda kalabilir ancak:

20.1.3.2.1. Takımın beşten daha az oyuncu ile oyuna devam etmesi durumu dışında, bu takıma bir mola yazılacaktır.

20.1.3.2.2. Takım "normal" bir moladaki gibi 60 saniyeyi kullanamayacak ve oyun olabildiğince çabuk başlatılacaktır.

20.1.4. Sakatlanan bir oyuncu aşağıdaki durumlarda oyunda kalamaz, değiştirilmelidir:

20.1.4.1. Sakatlığı bir (1) dakika içinde oyuna dönmesine engel olacak düzeydeyse.
20.1.4.2. Takımının mola hakkı bitmişse.

İstisna: Takımda beşten az oyuncu kalmışsa.

20.1.5. Eğer sakatlanan oyuncunun serbest atış kullanma hakkı varsa, atışları yerine giren oyuncu kullanmalıdır. Eğer
sakatlanan oyuncunun hava atışına çıkması gerekiyorsa yerine giren oyuncu hava atışına çıkacaktır. Sakatlanan
oyuncunun yerine giren oyuncu saatin çalıştığı bir oyun dönemi geçmeden değiştirilemez.
ALTINCI KURAL
OYUN DÜZENİ


Madde 22. Oyunun Başlaması

22.1 Oyun takımlardan biri sahada oynamaya hazır beş (5) oyuncu bulundurmazsa başlayamaz.

22.2. Başhakem topla birlikte hava atışını yapmak üzere orta daireye girdiğinde oyun resmen başlar.

22.3. Oyun orta dairede yapılacak hava atışı ile başlayacaktır.,

22.4. Her devre, periyod ya da uzatma devresinin başında madde 22.2 ve 22.3'de belirtilen uygulama
yapılacaktır.

22.5. Tüm karşılaşmaların ikinci yarısında takımlar potaları değiştirecektir.

22.6. Açıklama:
Eğer herhangi bir devre, periyod ya da uzatma devresinde takımlar yanlış yöne doğru hücum ederek oyuna
başlarsa, hakemler takımlardan birini dezavantaja sokmamak koşuluyla, durumu farkeder farketmez oyunu durdurabilir.
Eğer hata masa hakemleri tarafından farkedilirse, sesli işaretlerini verip hakemlerin dikkatini çekerek oyunu
durdurmadan önce ilk ölü topu beklemeleri gerekir.
Oyun takımların doğru yöne hücum etmeleriyle sürdürülecektir.
Hatanın farkedilmesinden önce yapılan sayılar, fauller ve diğer kararlar iptal edilmeyecektir.

Madde 23. Topun Konumu

23.1. Aşağıdaki durumlarda top canlıdır:

23.1.1. Hava atışında hakemin elini terkettiğinde,

23.1.2. Serbest atış sırasında hakem topu atışı kullanacak oyuncuya verdiğinde,
23.1.3 Top sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulurken topu kullanacak oyuncunun eline verildiğinde.

23.2. Aşağıdaki durumlarda top ölüdür:

23.2.1. Sahadan başarılmış bir sayı ya da serbest atıştan sonra,

23.2.2. Top canlıyken hakemin düdük çalmasıyla,

23.2.3. Bir serbest atış sırasında topun sepete girmeyeceği belliyse ve atıştan sonra:

23.2.3.1. Başka serbest atış(lar),

23.2.3.2. Bir başka ceza (serbest atışlar ve/veya dışardan oyuna sokma hakkı) uygulanacaksa.

23.2.4. Top canlıyken 30 saniye hakemi sesli işaretini verdiğinde, (İstisna için bkz. Madde 18.2.3.2)

23.2.5. Bir devre, periyod ya da uzatma devresinin sonunu gösteren işaret çalarsa.

23.2.6. Şut amacıyla atılan bir top havada iken herhangi bir takımın oyuncusu tarafından, devre, periyod ya da
uzatma devresi bittikten ya da bir faul çalındıktan sonra, kurallara uygun olarak çelinirse.

Madde 32 (Bir Periyod ya da Devrenin Sonu) ve madde 43'deki (Topa Müdahale) kısıtlamalar geçerlidir.

23.3. İstisnalar:
Aşağıdaki durumlarda top ölmeyecek ve sayı verilecektir:

23.3.1. Top sahadan bir sayı girişiminde havada iken madde 232.2, 23.2.4 ya da 23.2.5 gerçekleşirse,

23.3.2. Top bir serbest atışta havada iken madde 23.2.2 gerçekleşirse.

23.3.3. Topu kontrolünde bulunduran oyuncu sayı için şut girişiminde iken bir rakibi ona faul yapar ve oyuncu
hareketinin devamında şutunu tamamlarsa (bkz. Madde 28-şut Atan Oyuncu). Bu durum devre, periyod ya da
uzatma devresi sonunda ya da 30 saniye işareti çaldıktan sonra geçerliliğini yitirir.
Madde 24. Oyuncu ve Hakemin Yeri

24.1. Bir oyuncunun yeri zeminde temas ettiği noktaya göre belirlenir. Havaya sıçradığında en son temas ettiği
yerdeki konumunu korur. Sınır çizgileri, orta çizgi, üç sayı çizgisi, serbest atış çizgisi ve serbest atış kulvarlarını
sınırlayan çizgiler de buna dahildir (İstisna: bkz. Madde 25.2.6 ve 30.2.2).

24.2. Bir hakemin yeri de oyuncu gibi belirlenir. Topun bir hakeme dokunması. hakemin bulunduğu yerde
zemine dokunması ile aynıdır.

Madde 25. Hava Atışı

25.1. Tanım:

25.1.1. Hava atışı bir hakemin topu iki rakip takım oyuncusu arasında havaya atmasıyla gerçekleşir.

25.1.2. Bir hava atışının kurallara uygun olması için sıçrayan oyunculardan biri ya da her ikisi el(ler)iyle topa
dokunmalıdır.

25.1.3. Aşağıdaki durumlarda ilgili iki oyuncu arasında en yakın daire içinde bir hava atışı yapılacaktır:

25.1.3.1. Tutulmuş top çalındığında, yani rakip takımlardan birer ya da daha fazla sayıda oyuncunun, birer ya da ikişer
elleri, sertliğe başvurmaksızın topun kontrolüne olanak vermeyecek şekilde topun üzerinde olduğunda,

25.1.3.2. Top sınır çizgilerinin dışına çıktığında:
İki rakip oyuncu tarafından aynı anda dokunulmuşsa,
Hakemler topa en son kimin dokunduğundan emin değil ya da farklı görüşlere sahipse,

25.1.3.3.Çift faul çalındığında (İstisna: Madde 47.2.2.1)
Eğer ikiden fazla oyuncu söz konusuysa, hakem hava atışına çıkmak üzere aşağı yukarı aynı boyda iki rakip
oyuncuyu seçecektir.

25.1.4. Her devre, periyod ya da uzatma devresinin başında orta dairede, kaptanların seçeceği iki rakip oyuncu
arasında bir hava atışı yapılacaktır.

25.1.5. Aşağıdaki durumlarda en yakın dairede, kaptanların seçeceği iki rakip oyuncu arasında bir hava atışı
yapılacaktır:

25.1.5.1: Canlı bir top sepetin desteklerine sıkışırsa,

25.1.5.2. Aynı aşırlıkta olan cezalar Madde 58'e (Özel Durumlarda Fauller) göre birbirini götürürse,

25.1.5.3. Top yanlışlıkla sepete alttan girerse,

25.1.5.4. Her iki takım da bu maddeyi ihlal ederse,

25.1.5.5. Oyunun bir hava atışı ile devam etmesi gereken diğer durumlarda.

25.1.6. Hava atışı için en yakın daire belirlenemezse, atış orta dairede yapılacaktır.

25.2. Uygulama:
Aşağıdaki koşullara uyulacaktır:

25.2.1. Hava atışı sırasında atışa çıkacak oyuncular ayakları dairenin kendi sepetlerine yakın olan yarısının içinde
olmak üzere, bir ayakları aralarında bulunan çizginin merkezine yakın olarak duracaklardır.

25.2.2. Hakem topu her iki oyuncunun arasında yukarı doğru (dik olarak), sıçrayınca yetişemeyecekleri bir
yüksekliğe, aralarına düşecek biçimde atacaktır.

25.2.3. Top erişebileceği en yüksek noktaya geldikten sonra sıçrayan oyunculardan biri ya da ikisi tarafından
kurallara uygun bir şekilde çelinmelidir.

25.2.4. Top kurallara uygun bir şekilde çelinene dek sıçrayan oyunculardan hiçbiri pozisyonunu terketmeyecektir.

25.2.5. Sıçrayan oyunculardan hiçbiri, top hava atışına girmeyen diğer sekiz oyuncu, zemin, sepet ya da arkalığa
dokunana dek topu tutmayacak ya da iki kezden fazla dokunmayacaktır.

25.2.6. Diğer oyuncuların hiçbiri top çelinmeden önce daire hizasının içine (silindirin) vücutlarının herhangi bir
kısmıyla giremezler.

25.2.7. Eğer top sıçrayan oyuncular tarafından çelinemezse ya da en azından bir oyuncu tarafından dokunulamadan
yere düşerse, hava atışı tekrarlanacaktır.

25.2.8. Dairenin çevresinde yanyana sıralanan aynı takımın oyuncuları eğer bir rakip oyuncu aralarına girmek
isterse izin vermek zorundadır.

25.2.9. Eğer hava atışına çıkacak oyuncu sakatlığı, beşinci (altıncı) faulünü yapması ya da diskalifiye olması
nedeniyle çıkamazsa, yerine giren oyuncu hava atışına çıkacaktır.

Madde 26. Topla Oynama

26.1. Basketbolda topla elle oynanır

26.2. Topla birlikte koşmak, bilerek topa ayak ya da yumrukla vurmak bir ihlaidir. Topa dizle, dizin altı ya da
ayakla vurmak ya da bloke etmek, ayakla vurmak olarak kabul edilir.
26.3. Topa yanlışlıkla ayak ya da bacakla vurmak ya da bloke etmek bir ihlal değildir.

Madde 27. Topun Kontrolü

27.1. Top aşağıdaki durumlarda oyuncunun kontrolündedir:

27.1.1. Canlı bir topu tutuyor ya da yere vuruyorsa (dripling) ya da

27.1.2. Top sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulmak için oyuncuya verilmişse

27.2. Top aşağıdaki durumlarda bir takımın kontrolündedir:

27.2.1. Takımın bir oyuncusu topu kontrolünde bulunduruyorsa ya da

27.2.2. Top takım oyuncuları arasında paslaşılıyorsa.

27.3. Takım kontrolü aşağıdakiler gerçekleşene dek devam eder:

27.3.1. Rakip bir oyuncunun topun kontrolünü ele geçirmesi ya da

27.3.2. Topun ölmesi ya da

27.3.3. Sahadan bir sayı girişimi ya da serbest atışta topun şutu atan oyuncunun el(ler)iyle temasının kesilmesi.

Madde 28. Atış Halindeki Oyuncu

28.1. Tanımlar:

28.1.1. ŞUT: topu bir ya da iki ele tutarak havadan sepete doğru gönderme

28.1.2. SMAÇ: topu bir ya da ikl elle aşağıya, sepetin içine doğru itme ya da itmeye çalışma

28.1.3. TİP: topa el ya da ellerle vurarak sepete gönderme.

28.1.4. Atış hali oyuncunun topu elinden çıkarmadan önce yaptığı, hakemin yargısına göre topu rakibin sepetine
şut, smaç ya da tipleyerek bir sayı yapmaya yönelik hareketle başlar. Topun oyuncunun el(ler)ini terketmesi
şart değildir. Oyuncunun kolu şut atamayacak bir pozisyonda olduğu halde oyuncu bir sayı girişiminde olabilir.
Girişim top oyuncunun el(ler)ini terkedene dek devam eder.

28.1.5. Sıçrayarak atış yapan oyuncunun atış hali girişim tamamlanana (top oyuncunun el(ler)ini terkedene) ve
oyuncunun her iki ayağı da yere değene dek devam eder.
Ancak takım kontrolü, top elden çıktığında sona erer.

28.1.6. Atış halindeki bir oyuncuya faul yapılmış olması için faulün, hakemin yargısına göre, oyuncunun sayı
girişimi sırasında kollarının süreğen hareketinin başlamış olması gerekir.

Süreğen Hareket:
28.1.6.1. Oyuncu topu el(ler)inde tuttuğunda ve genellikle yukarı doğru olan şut atma hareketiyle birlikte başlar.

28.1.6.2. Oyuncunun sayı yapma girişiminde kullandığı kol ve/veya vücut hareketlerini de içerebilir.
Eğer süreğen hareket ölçütleri yukardaki gibiyse, oyuncunun atış halinde olduğuna karar verilir.

Not: Atış haliyle atılan adım sayısının bir ilişkisi yoktur.

28.1.7. Top oyuncunun elini düdük çalındıktan sonra terketse bile sayı başarılmışsa geçerli sayılacaktır.
Bu kuralın geçerli olmadığı durumlar:

28.1.7.1. Devre, periyod ya da uzatma devresinin sonunda,

28.1.7.2. 30 saniye işareti duyulursa,

28.1.8. Düdük çalındıktan sonra tümüyle yeni bir çaba (hareket) sonucu sayı yapılırsa geçerli olmayacaktır.

28.1.9. Hava atışında topu doğrudan sepete doğru tipleyen oyuncu atış halinde sayılmaz.

28.1.10. Bir oyuncu ancak rakip sepete doğru atış yapmaktaysa "atış halinde" sayılabilir. Eğer yanlışlıkla kendi sepetine
doğru atışa kalkarsa, atış halinde sayılmayacak ve tüm uygulamalar buna göre yapılacaktır.

Madde 29. Sayı - Yapılması ve Değeri

29.1. Canlı bir top sepete üstten girer ve içinde kalır ya da içinden geçerse sayı yapılmış olur (İstisna: bkz. Madde 30.2.1.6)

29.2 Başarılmış sayılar sepete hücum eden takıma aşağıdaki gibi yazılır:

29.2.1. Serbest atıştan yapılırsa bir (1) sayı.

29.2.2. Sahadan yapılırsa iki (2) sayı.

29.2.3. Üç sayı bölgesinden yapılırsa üç (3) sayı.

29.3. Bir takım yanlışlıkla kendi sepetine sayı atarsa, rakip takımın kaptanı tarafından yapılmış gibi kaydedilecektir.

29.4. Bir takım bilerek kendi sepetine sayı atarsa, bu bir ihlaldir ve sayı geçerli değildir.

29.5. Eğer bir oyuncu yanlışlıkla topun sepete alttan girmesine neden olursa, oyun herhangi iki rakip arasında
yapılacak hava atışı ile devam edecektir.

29.6. Eğer bir oyuncu bilerek topu sepete alttan sokarsa, bu bir ihlaldir.
29.7. Açıklama:

Üç sayılık bir girişimin statüsünün değişerek iki sayı haline gelmesi topu
· · · · · · · · İki sayılık bölgede yere çarpması,
· · · · · · · · · İki sayılık bölgede bir oyuncuya çarpması,
· · · · · · · · · Çembere çarpması ve içine girmeden önce bir oyuncunun kurallara uygun olarak dokunmasıyla gerçekleşir.

Madde 30. Topun Sınır Çizgilerinin Dışından Oyuna Sokulması

30.1. Uygulama:

30.1.1. Sahadan başarılmış bir sayı ya da başarılı son serbest atış sonrasında:

30.1.1.1. Sayı atan takımın rakibi, topu sayının yapıldığı taraftaki dip çizginin üzeri ya da gerisindeki herhangi bir
noktadan oyuna sokma hakkı kazanacaktır. Başarılmış sayı sonrasında alınan mola ya da herhangi bir nedenle
oyunun durmasını takiben, hakemin topu oyuncuya vermesi ya da alabileceği bir yere koyması durumunda
da aynı uygulama yapılacaktır.

30.1.1.2. Topu dip çizginin üzerinde ya da gerisindeki bir arkadaşına pas olarak atabilir, ancak beş (5) saniye
(bkz. Madde 30.2.1.3) kısıtlaması top sınır çizgisinin dışındaki ilk oyuncunun eline değer değmez
başlayacaktır.

30.1.1.3. Hakem ancak oyunun daha hızlı devam etmesini sağlayacaksa topa dokunmalıdır.

30.1.1.4. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokan oyuncunun rakipleri, sepetten geçtikten sonra topa dokunmayacaklardır.
Topa yanlışlıkla ya da içgüdüsel olarak dokunmaya izin verilebilir, ancak topa müdahale ile oyun
geciktiriliyorsa bu bir teknik fauldür.
30.1.1.5. İstisna:
Antrenöre verilen teknik ya da diskalifiye edici faul ve/veya oyuncuya verilen sportmenlik dışı, sportmenlik
dışı teknik ya da diskalifiye edici faulden doğan serbest atış(lar) sonrasında, son atış başarılı olsun ya da olmasın,
top hakem masasının karşısındaki kenar çizgisinin orta noktasından oyuna sokulacaktır.

30.1.2. Kurallara aykırı bir durum ya da oyunun durmasından sonra oyun topun sınır çizgilerinin dışından
oyuna sokulmasıyla devam edecekse (geçerli bir serbest atış ya da sahadan yapılan bir sayı dışında):

30.1.2.1. Topu oyuna sokacak olan oyuncu, arkalığın tam arkası hariç olmak üzere, hakem tarafından belirlenen
sınır çizgilerinin dışında kural ihlalinin olduğu ya da oyunun durdurulduğu noktaya en yakın yerde
duracaktır (İstisna: bkz. Madde 35.2.3).

30.1.2.2. Hakemlerden biri topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncuya vermeli, atmalı ya da
alabileceği bir yere koymalıdır.

30.1.2.3. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncu, topu elinden çıkarmadan önce hakemin
gösterdiği noktadan bir yöne doğru bir normal adım (yaklaşık 1 metre) atabilir.

30.12.3.1.Toplam uzaklık bir normal adımı geçmedikçe birkaç küçük adım atılabilir.

30.1.2.3.2.Koşullar uygunsa çizgiye dik olarak geriye doğru hareket edilebilir.

30.2. Kısıtlamalar:

30.2.1. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokan oyuncu aşağıdakileri yapamaz:

30.2.1.1. Top sahada başka bir oyuncuya değmeden topa dokunamaz,

30.2.1.2. Topu elinden çıkarmadan ya da çıkarırken sahaya giremez,

30.2.1.3. Topu elinden çıkarmak için beş (5) saniyeden fazla bekleyemez,

30.2.1.4. Topu arkalığın üzerinden sahadaki bir oyuncuya atamaz,

30.2.1.5. Topu ön sahadan arka sahadaki takım arkadaşına atamaz,

30.2.1.6. Topun sahanın içindeki bir oyuncuya değmeden saha dışına dokunmasına,
sepetin desteklerine sıkışmasına ya da sepete girmesine neden olamaz.

30.2.2. Top çizgiden içeriye doğru atılana dek diğer oyuncuların hiçbiri vücutlarının
herhangi bir kısmıyla sınır çizgisini geçemezler,

Madde 30.1.2.3 ve 30.2'ye aykırı davranışlar ihlaldir.

30.3. Cezası:

Top ilk oyuna sokulacağı noktada rakip oyuncuya, oyuna sokulmak üzere verilir (bkz. Madde 35.2).

30.4. Açıklamalar:

30.4.1. Aşağıdaki durumlarda hakem topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak oyuncuya atabilir:

30.4.1.1. Hakem, topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncuya en fazla 3-4 metre uzaklıkta ise.

30.4.12. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncu hakemin gösterdiği yerde duruyorsa-

30.4.1.3. Topun kontrolünü kazanacak takım bir avantaj sağlamıyorsa.

30'42. Sınır çizgilerinin dışındaki serbest alanın genişliği iki (2) metreden azsa, iki takımın hiçbir oyuncusu topu oyuna
sokacak olan oyuncuya bir (1) metreden fazla yaklaşamaz.

Madde 31. Oyuncu Değiştirme

31.1. Tanım:

31.1.1. Bir takım oyuncu değiştirme fırsatı olduğunda oyuncu değişikliği yapabilir.

31.1.2. Aşağıdaki durumlarda oyuncu değiştirme fırsatı başlar:
Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda,
Bir faulü masaya gösteren hakem hareketlerini tamamladığında.

31.1.2. Aşağıdaki durumlarda oyuncu değiştirme fırsatı sona erer:
Hakem topla birlikte hava atışı yapmak üzere orta daireye girdiğinde,
Hakem topla ya da topsuz, tek ya da ilk atışı yaptırmak üzere serbest atış çgisine geldiğnde,
Top sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncuya verildiğinde.

31.2. Uygulama:

31.2.1. Bir yedek oyuncu, oyuncu değişikliği isteyebilir. Bunun için sayı hakemine gelecek ve açık bir şekilde "oyuncu
değişikliği" diyerek elleriyle alışılmış işareti yapacaktır.

31.2.2. Sayı hakemi, bir oyuncu değiştirme fırsatı olur olmaz sahadaki hakemlere oyuncu değişikliği istemi olduğunu
işaret edecektir.

31.2.3. Hakem düdüğünü çalacak ve oyuncu değişikliği işaretini gösterecektir.

31.2.4. Yedek oyuncu, hakem onu sahaya davet edene dek sınır çizgilerinin dışında bekleyecektir.

31.2.5. Değiştirilen oyuncunun sayı hakemine ya da sahadaki hakemlerle herhangi bir iletişime girmesi gerekmez.
Doğrudan doğruya takım sırasına gidebilir.

31.2.6. Oyuncu değişikliği olabildiğince çabuk tamamlanacaktır. Beşinci (altıncı) faulünü yapan ya da diskalifiye
olan bir oyuncu 30 saniye içinde değiştirilmelidir. Eğer hakemin yargısına göre gereksiz bir gecikme söz
konusuysa, o takıma bir mola verilecektir.

31.2.7. Takımlardan birinin sahada beşten fazla oyuncusu varsa uygulama şöyle olacaktır:

31.2.7.1. Sadece 5 oyuncusu olan takım hücumda ise, hakemlerden biri oyunu durdurmadan ya da sayı hakemi sesli
işaretiyle hakemlerin dikkatini masaya çekmeden önce oyuncuların oyunu tamamlamasına izin verilmelidir
(yani şut atma, topu kontrolunu kaybetme, oyunu yavaşlatma ya da topun ölmesi).

31.2.7.2. Sahada 6 oyuncusu olan takım topun kontrolüne sahipse, oyun derhal durdurulmalıdır. Hakemler ve masa
hakemlerinin görevlerini doğru yapmaları durumunda bir oyuncunun kurallara aykırı olarak sahaya girmiş ve
oyunda kalmış olması gerekir. Bu nedenle hakemler derhal bir oyuncunun sahadan ayrılmasını istemeli ve o
takımın antrenörüne bir teknik faul vermelidir. Rakip takıma iki serbest atış ve topu sınır çizgilerinin dışından
oyuna sokma hakkı verilir.

31.2.7.3. Oyuncu değiştirmenin doğru yapılması ve değişen oyuncunun değişiklik sonrası sahadan derhal çıkmasını
sağlamak antrenörün sorumluluğudur.

31.2.7.4. Fazla oyuncunun yaptığı tüm sayılar geçerlidir. Fazla oyuncunun yaptığı fauller de geçerlidir ve oyuncu faulü
olarak kabul edilir.

31.2.9. Sayı hakemi sesli işaretini vermeden önce oyuncu değiştirme istemi iptal edilebilir.

31.3. Kısıtlamalar:

31.3.1. Aşağıdaki durumlarda oyuncu değişikliğine izin verilmez:

31.3.1.1. Bir ihlal sonrasında, topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokma hakkı olmayan takım isterse.

İstisnalar:

Topu sınır çizgilerinin dışından sokacak takım oyuncu değiştirirse,
İki takımdan birine faul çalınırsa,İ
İki takımdan birine mola verilirse,
Hakem, o takımla ilgili olmayan bir nedenle oyunu durdurursa.

31.3.1.2. Yeni değiştirilmiş bir oyuncu ile yeni oyuna girmiş bir yedek için istenirse. Bu oyuncular saatin çalıştığı bir oyun dönemi
geçmeden tekrar oyuna giremez ya da çıkamazlar.

İstisnalar:

Saatin çalıştığı bir oyun dönemi geçmeden takımlardan birinde beşten (5) az oyuncu kalırsa,
Eğer bir hatanın düzeltilmesinde rolü olacak oyuncu kurallara uygun bir değişiklik sonrasında takım sırasındaysa.

31.3.1.3. Tek bir cezaya ait serbest atışlar arasında ya da sonrasında, saatin çalıştığı bir oyun döneminden sonra top tekrar ölene dek.

İstisnalar:

Serbest atışlar arasında bir faul olursa. Bu durumda serbest atışlar tamamlanacak ve yeni faulün cezası uygulanmadan önce
değişiklik yapılacaktır.
Son serbest atıştan sonra top canlanmadan önce bir faul olursa. Bu durumda yeni faulün cezası uygulanmadan önce
değişiklik yapılacaktır.
Son serbest atıştan sonra top canlanmadan önce, cezası hava atışı ya da topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokma
hakkı olan bir ihlal olursa.
Birden fazla faulün cezası olarak setler halinde serbest atışlar verilmişse, her set ayrı ayrı ele alınacaktır.

31.3.1.4. Hava atışına çıkacak oyuncu, sakatlandığı durumlar dışında.

31.3.1.5. Bir oyun ve/veya uzatma devresinin son iki (2) dakikasında sahadan başarılmış bir sayı sonrasında saat durdurulduğunda.

İstisnalar:

Takımlardan birinin aldığı mola sırasında,
Hakem oyuncu değiştirecek takımla ilgisi olmayan bir nedenle oyunu durdurduğunda.

31.3.2. Serbest atış kullanacak oyuncunun değiştirilmesi:
Serbest atış(lar)ı kullanacak oyuncu aşağıdaki koşullarda değiştirilebilir:

31.3.2.1. Oyuncu değişikliği istemi, hakem ilk ya da tek atışı gerçekleştirmek için topla ya da topsuz serbest atış çizgisine gelmeden
önce yapılmışsa.

31.3.2.2. Tek ya da son serbest atış başarılıysa ya da serbest atıştan sonra uygulanacak ihlal ya da başka faullerin cezaları nedeniyle
top ölürse.
Eğer serbest atışı kullanan oyuncu değiştirilirse rakip takım da, hakem tek ya da son serbest atış için serbest atış çizgisine
gelmeden istenmiş olmak koşuluyla bir oyuncu değiştirebilir.

31.3.2.3. Birden fazla faulün cezaları nedeniyle setler halinde atışlar söz konusuysa, her set ayrı ayrı ele alınacaktır.

Madde 32. Devre ya da Oyunun Sonu

32.1. Bir periyod, devre ya da oyun, saat hakeminin oynama süresinin bittiğini belirten sesli işareti ile sona erecektir.

32.2. Saat hakeminin herhangi bir periyod, devre, oyun ya da uzatma devresinin bittiğini gösteren sesli işaretiyle aynı zamanda
ya da hemen önce bir faul yapılırsa, bunun sonucuna ortaya çıkacak serbest atış(lar) kullandırılacaktır.

32.3. Bir periyod, devre ya da oyunun bitiği ile ilgili bir şüphe varsa, madde 7.6'da açıklanan uygulama yapılacaktır.

32.4. Video kayıtları, film, resimler ya da diğer görsel elektronik, dijital, vs. aygıtlar bir oyunun sonucunu belirlemek ya da
değiştirmek için kullanılamaz. Yukarda belirtilen aygıtların kullanımı yalnızca oyun sona erdikten sonra disiplin konularında
sorumluluğu saptamak için ya da eşitsel amaçlı kullanılabilir.

Madde 33. Hükmen Yenilgi
33.1. Bir takım aşağıdaki durumlarda hükmen yenik sayılacaktır:

33.1.1. Başhakem tarafından uyarılmasına karşın oynamaktan kaçınırsa.

33.1.2. Hareketleriyle oyunun oynanmasına engel olursa.

33.1.3. Başlama saatinden onbeş (15) dakika sonrasına dek sahaya beş (5) oyuncu çıkartamazsa.

33.2. Cezası:

Oyunu rakip takım kazanmış olur; skor yirmi-sıfır (20-0) olarak kaydedilir. Ayrıca hükmen yenilen takım puan cetvelinde
sıfır (0) puan alır.

33.3. Açıklama:
İki oyunluk serilerde (evinde ve dışarıda) ilk ya da ikinci maçı hükmen kaybeden takım seriyi "hükmen" kaybetmiş olur-

Madde 34. Kendiliğinden Yenilgi

34.1. Oyun sırasında bir takımın sahada ikiden az oyuncusu kalırsa maçı kendiliğinden kaybetmiş olur.

34.2. Cezası:
Maçı kazanan takım öndeyse, oyunun durduğu andaki skor geçerli olacaktır. Eğer maçı kazanan takım gerideyse,
skor o takım lehine iki - sıfır (2-0) olarak kaydedilecektir. Ayrıca oyunu kaybeden takım puan cetvelinde bir (1) puan alacaktır.

34.3. Açıklama:

İki oyunluk serilerde (evinde ve dışarda) ilk ya da ikinci maçı kendiliğinden kaybeden takım seriyi "kendiliğinden" kaybetmiş olur.

YEDİNCİ KURAL
İHLALLER

Madde 35. İhlaller

35.1. İhlal kurallara uyulmamasıdır.

35.2. Cezası:

35.2.1. İhlali yapan takım topu kullanma hakkını kaybeder.

35.2.2. Top arkalığın tam arkası hariç olmak üzere, sınır çizgilerinin dışından, ihlalin olduğu noktaya en yakın yerden oyuna
sokulmak üzere rakibe verilir.

35.2.3. Eğer top sepete girer ancak sahadan atılan şut ya da serbest atış geçersiz sayılırsa, top oyuna sınır çizgilerinin dışından,
serbest atış çizgisinin hizasından sokulacaktır.

Madde 36. Saha Dışı Oyuncu ve Saha Dışı Top

36.1. Bir oyuncunun vücudunun herhangi bir kısmı sınır çizgilerinin üzerinde, yukarısında ya da dışında, başka bir oyuncu
dışındaki herhangi bir nesneye dokunuyorsa, o oyuncu saha dışındadır.

36.2. Top aşağıdakilerden birine dokunuyorsa saha dışındadır:

36.2.1. Saha dışındaki bir oyuncu ya da başka bir kişi,

36.2.2. Sınır çizgisinin dışındaki zemin ya da zeminde bulunan herhangi bir nesne,

36.2.3. Taşıyıcı aksam, arkalıkların arka yüzü ya da arkalıkların üstünde ve/veya arkasındaki herhangi bir
nesne.
36.3. Top saha dışına çıkarken bir oyuncudan sonra başka bir nesneye çarpmış bile olsa, topun dışarıya çıkmasına neden
olan ona dokunan ya da çarptığı son oyuncudur.
Eğer top sınır çizgisinin üzerinde ya da dışındaki bir oyuncunun dokunması ya da ona çarpma sonucu saha dışına
çıkarsa, topun saha dışına çıkmasına o oyuncu neden olmuş olur.
Bu maddeye aykırı durumlar ihlaldir.
Madde 37. Top Sürme (Dripling) Kuralı

37.1. Top sürme, topun kontrolünü ele geçiren bir oyuncunun topu yere atması, tiplemesi ya da yuvarlaması ve başka bir
oyuncu dokunmadan topa tekrar dokunması ile başlar.
37.2. Top sürme, oyuncunun topa her iki eliyle aynı anda dokunmasıyla ya da topun bir ya da iki elinde kalmasıyla sona erer.

37.3. Top oyuncunun eline temas etmediğinde atabileceği adım sayısıyla ilgili bir kısıtlama yoktur.

37.4. Aşağıdakiler top sürme sayılmaz:

37.4.1. Sayı amacıyla ardarda atışlar,

37.4.2. Top sürmeye başlarken ya da sonunda topun kontrolünü kazara kaybetme ve sonra tekrar kazanma (fumble),

37.4.3. Topun kontrolünü kazanmak amacıyla diğer oyuncuların arasından topa vurmaya çalışmak,

37.4.4. Bir başka oyuncunun kontrolündeki topa vurmak,

37.4.5. Bir pası kesip topu ele geçirmek,

37.4.6. Madde 38'i ihlal etmemek koşuluyla (Topla Yürüme Kuralı) topu elden ele atarak yere düşürmeden hakim olmak.

37.5. Bir oyuncu topu sürmeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki nedenlerle topun kontrolünü kaybetmemişse, ikinci bir kez sürmeyecektir:

37.5.1. Sayı amacıyla şut atma,

37.5.2. Rakibin topa vurması ya da

37.5.3. Başka bir oyuncunun dokunduğu bir pas ya da düşürme (fumble).

37.6. Bir oyuncu, yaptığı hareket hakemin yargısına göre şut amacı taşımıyorsa,
topu arkalığa atıp, başka bir oyuncu dokunmadan tekrar dokunamaz.
Bu maddeye aykırı hareketler ihlaldir.

37.7. Açıklama:
Oyuncu sahada canlı bir topun kontrolüne sahip değilse ihlal olmaz.

Madde 38. Topla Yürüme

38.1. Tanım:

38:1.1. Canlı bir topu tutan oyuncu, bir ayağını (pivot ayağı) zeminden kaldırmadan diğer ayağıyla herhangi bir yöne bir ya da
birkaç kez adım atarsa buna pivot hareketi denir.

38.1.2. Topla yürüme (oyun sahasının içinde) topu tutarken bir ya da iki ayağını herhangi bir yöne bu kurala aykırı bir şekilde
hareket ettirmektir.

38.2. Pivot Ayağını Seçme

38.2.1. Topu tuttuğunda her iki ayağı da yerde olan oyuncu herhangi bir ayağını pivot olarak seçebilir. Bir ayağını yerden
kaldırıldığı anda diğeri pivot ayağı olur.

38.2.2. Hareket ederken ya da topu sürerken topu tutan bir oyuncu durup, aşağıdaki gibi bir ayağını pivot ayağı olarak seçebilir:

38.2.2.1. Eğer bir ayağı yere temas ediyorsa:

38.2.2.1.1.Diğer ayak yere değdiği anda ilk yere temas eden ayağı pivot olur.

38.2.2.1.2.Oyuncu yere temas etmekte olan ayağının üzerinde sıçrayıp aynı anda iki ayağı üzerine
düşebilir, bu durumda hiçbir ayağını pivot olarak kullanamaz.

38.2.2.2. Eğer oyuncunun her iki ayağı da havada ve oyuncu:

38.2.2.2.1. Aynı anda iki ayağının üzerine düşerse, istediği ayağını pivot olarak kullanabilir. Bir ayak yerden kaldırıldığı
anda diğeri pivot ayağı olur.

38.2.2.2.2. Önce bir sonra diğer ayağının üzerine düşerse, yere ilk temas eden ayağı pivot ayağı olacaktır.

38.2.2.2.3. Bir ayağının üzerine düşüp tekrar sıçrayarak aynı anda iki ayağının üzerine düşerse hiçbir ayağını pivot
olarak kullanamaz.

38.3. Topla İlerleme

38.3.1. Bir pivot ayağı seçtikten sonra:

38.3.1.1. Pas ya da sayı amacıyla şut atarken pivot ayağı yerden kaldırılabilir ancak top el(ler)den çıkana dek tekrar yere konamaz.

38.3.1.2. Top sürmeye başlamak için top el(ler)den çıkana dek pivot ayağı yerden kaldırılamaz.

38.3.2. Hareketi durdurduktan sonra hiçbir ayak pivot ayağı değilken :

38.3.2.1. Pas ya da sayı amacıyla şut atarken ayaklardan biri ya da her ikisi yerden kaldırılabilir ancak top
el(ler)den çıkana dek tekrar yere konamaz.

38.3.2.2. Top sürmeye başlamak için top el(ler)den çıkana dek hiçbir ayak yerden kaldırılamaz.
Bu maddeye aykırı hareket etmek ihlaldir.

38.4. Açıklamalar:

38.4.1. Oyuncu sahada canlı bir topun kontrolüne sahip değilse ihlal olmaz.

38.4.2. Bir oyuncu:
Topu tutarken yere düşerse ya da
Yerde otururken ya da
Yatarken topun Kontrolünü ele geçirirse
ve sonrasında
Yerde kayar, yuvarlanır ya da yere ayaklarıyla izin verilenden fazla sayıda
dokunursa ya da
Topu tutarken ayağa kalkmaya çalışırsa
Bu bir ihlaldir.

Madde 39. Üç Saniye Kuralı

39.1. Bir takım sahada topun kontrolünü elinde bulundururken o takımın hiçbir oyuncusu rakibin kısıtlamalı alanında
birbiriniz izleyen üç (3) saniyeden daha uzun kalmayacaktır.

39.2. Kısıtlamalı alanı sınırlayan çizgiler kısıtlamalı alanın bir parçasıdır, bu çizgilere basan bir oyuncu kısıtlamalı alanda
demektir.

39.3. Bir oyuncunun kısıtlamalı alanın dışına çıkması için her iki ayağını kısıtlamalı alanın dışına basması gerekir.

39.4. Oyuncunun çabası aşağıdaki yöndeyse tolerans gösterilir:

39.4.1. Kısıtlamalı alanı terketmeye çalışıyorsa,

39.4.2. Kendisi ya da kısıtlamalı alanın içindeki ya da dışındaki takım arkadaşı şut pozisyonunda ve top elini henüz terketmiş
ya da terketmekteyse,

39.4.3. Kısıtlamalı alanın içinde üç (3) saniyeden az kalmış ve şut pozisyonu bulmak için topu sürmekteyse.
Bu maddeye aykırı hareket etmek ihlaldir.

39.5. Açıklama:
Bir takım, saha içinde canlı bir topun kontrolüne sahip değilse ihlal olmaz.

Madde 40. Yakından Savunulan Oyuncu
Topu tutarken yakından savunulan bir oyuncu (bir normal adım uzaklıktan) topu beş (5) saniye içinde şut, pas verme,
yuvarlama, .yere vurma suretiyle elinden çıkaracaktır.
Bu maddeye aykırı hareket etmek ihlaldir.

Madde 41. On Saniye Kuralı

41.1. Bir oyuncu kendi geri sahasında, canlı bir topun kontrolünü ele geçirirse, takımı on (10) saniye içinde topun ön sahaya
geçmesini sağlamalıdır.,
41.2. Top aşağıdaki durumlarda bir takımın ön sahasına geçmiş olur:

41.2.1. Ön sahaya değdiğinde
41.2.2. Vücudunun bir kısmı ön sahaya dokunan bir oyuncuya değdiğinde.
Bu maddeye aykırı hareket etmek ihlaldir.

41.3. Açıklama:
Bir takımın ön sahası rakibin sepeti, arkalığın sahanın içine bakan kısmı ile rakibin sepetinin arkasındaki dip çizgi, kenar çizgiler
ve orta çizginin rakibin sepetine yakın kenarı arasında kalan saha parçasından oluşur.
Orta çizgi ve takımın kendi sepeti ile arkalığının sahaya bakan yüzü dahil sahanın geri kalan kısmı takımın geri sahasıdır

Madde 42. Geri Sahaya Dönen Top

42.1. Takımı ön sahada canlı bir topun kontrolünü elinde bulunduran bir oyuncu topun kendi geri sahasına dönmesine. neden olamalı.

42.2. Top aşağıdaki durumlarda bir takımın geri sahasına dönmüş sayılır:

42.2.1. Geri sahaya değdiğinde,

42.2.2. Vücudunun bir kısmı geri sahaya dokunan bir oyuncuya değdiğinde.

42.3. Topu kontrolünde bulunduran takımın bir oyuncusu:

42.3.1. Ön sahada topa en son dokunan oyuncuysa ve aynı takımın bir oyuncusu topa:
· · · · · · · · · · Geri sahaya de§dikten sonra ya da
· · · · · · · · · · Kendisi geri sahaya dokunmaktayken,
ilk dokunan oyuncuysa,

42.3.2. Kendi geri sahasında topa dokunan son oyuncuysa ve sonrasında top ön sahaya değer ve aynı takımın geri sahaya değmekte
olan bir oyuncusu topa ilk dokunan oyuncu olursa,
topun geri sahaya dönmüş olduğu kabul edilir.

42.3. Bu kısıtlama topun sınır çizgilerinin dışından oyuna sokulduğu durumlar da içinde olmak üzere takımın ön sahasındaki
tüm durumlar için geçerlidir.

42.5. Madde 48 (Sportmenlik Dışı Faul), Madde 49 (Diskalifiye Edici Faul), Madde 51 (Sportmenlik Dışı Teknik Faul) ya
da Madde 52'ye (Antrenörler, Yedekler ya da Takım üyelerinin Teknik Faulleri) göre bir kenar çizginin orta noktasından
topun oyuna sokulduğu cezalarda ise uygulanmaz.
Bu maddeye aykırı hareket edilmesi ihlaldir.

42.6. Açıklama:

Bir savunma oyuncusu tarafından geri sahaya çelinen topu her iki takım oyuncuları da alabilir.

Madde 43. Topa Müdahale

43.1. Oyun süresi içinde:

43.1.1. Sahadan yapılmış bir sayı girişiminde, top aşağıya doğru inmekte ve tümüyle çember sviyesinin üstündeyken ne
savunma ne de hücum oyuncusu topa dokunamaz. Aynı şekilde, sahadan bir sayı girişiminde top çember seviyesinin
tümüyle üstündeyken arkalığa çarparsa ne hücum ne de savunma oyuncuları topa dokunamaz.

Bu kısıtlama yalnızca:
· · · · · · · · · · Top çembere değene ya da
· · · · · · · · · · Çembere değmeyeceği anlaşılana dek sürer.

43.1.2. Sahadan yapılmış bir sayı girişiminde, top çembere dokunmaktayken ne hücum ne de savunma oyuncuları sepet ya
da arkalığa dokunmayacaktır.

43.1.3. Çember seviyesinin üzerinde ya da çembere dokunmakta olan bir topa ister sahadan sayı girişimi, ister hava atışından
tiplenmiş, ister pas olsun, hiçbir hücum ya da savunma oyuncusu, elini sepetin altından sokarak dokunmayacaktır.

43.1.4. Sahadan yapılmış bir sayı girişiminde top sepetin içindeyken savunma oyuncuları topa ya da sepete dokunmayacaktır.

43.1.5. Oyun süresinin bitimine yakın bir şut atıldığında (devre, periyod ya da uzatma devresinin sonunda) top oyuncunun
elini terkettikten sonra havada iken zaman biterse:

43.1.5.1. Eğer top doğrudan sepete girerse sayı geçerli olacaktır,

43.1.5.2. Eğer top yükselmekteyken bir savunma ya da hücum oyuncusu dokunursa, top ölür ve oyun süresi bitmiş olur.

43.1.5.3. Eğer top çembere çarpar, yükselir ve sepete girerse sayı geçerli olacaktır.

43.1.5.4. Aşağıdaki durumlar birer ihlaldir:
· · · · · · · · · · Top aşağıya inmekteyken ya da çembere değdikten sonra herhangi
bir takımın oyuncusu topa dokunursa,
· · · · · · · · · · Top çembere dokunmaktayken herhangi bir takımın oyuncusu sepete
ya da arkalığa dokunursa,
· · · · · · · · · · Top sepetin içindeyken savunma oyuncusu sepete dokunursa,
· · · · · · · · · · Top aşağıya doğru inmekteyken,oyun süresinin bittiğini gösteren
işaret çaldıktan sonra, bir savunma oyuncusu arkalık ya da çemberin,
hakemin yargısına göre topun sepete girmesini önleyecek bir biçimde
sallanmasına neden olursa (bkz Madde 51.3.11).

Bu kısıtlamalar topun girmeyeceği anlaşılana dek devam eder.

43.2. Cezası:
Hakem ihlali çaldığı anda top ölür.

43.2.1. İhlali hücum oyuncuları yapmışsa:
Sayı geçersizdir. Eğer oyun süresi sonlanmamışsa top rakip takıma sınır
çizgilerinin dışından, serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna sokulmak üzere verilir.

43.2.2. İhlali savunma oyuncuları yapmışsa:
Şutu atan oyuncuya (ya da top bir hava atışından sonra tiplenmiş ya da pas
olarak atılmışsa takıma, bkz. Madde 43.1.3) iki (2) sayı ya da girişim üç
sayı bölgesinden yapılmışsa üç (3) sayı verilir.
Eğer oyun süresi sonlanmamışsa oyun dip çizginin gerisinden, sahadan
yapılmış bir sayı gibi başlatılır.

43.3. Serbest atışlar sırasında:
Bkz. Madde 59.

43.2. Açıklama:

43.4.1. Sahadan bir sayı girişimi, top şut atan oyuncunun el(ler)ini terkettiği anda
başlar.

43.4.2. Sahadan bir sayı girişiminin bitimi topun:

43.4.2.1. Doğrudan üstten sepete girerek içinde kalması ya da geçmesi,

43.4.2.2. Sepete girme olasılığının kalmaması,

43.4.2.3. Zemine deşmesi,

43.4.2.4. ölmesi ile olur.

43.4.3. Topun en küçük bir kısmı bile çemberin içinde ve çemberin üst seviyesinin
altında ise top sepetin içinde sayılır.

SEKİZİNCİ KURAL
KİŞİSEL FAULLER

Madde 44. Fauller :

44.1. Faul, rakiple kişisel temasla ilgili kuralların ihlal edilmesi ve/veya sportmenlik dışı davranışlardır.

44.2. İhlali yapan kişiye bir faul verilir ve kuralların ilgili maddelerine göre cezalandırılır.

Madde 45. Temas:

45.1. Basketbol teorik olarak temas olmayan bir oyundur. Ancak 10 oyuncu sınlı bir alan içinde hızla hareket ettiğinde
kişisel temastan kaçınılamayacağı açıktır.

45.2. Bu tür temasların cezalandırılıp cezalandırılmayacağına ilişkin karar verirken hakemler her olayda aşağıdaki temel
prensiplere ve dengelere göre hareket edecektir:

45.2.1. Kuralların amacı ve ruhu, oyunun bütünlüğünü korumaktır.

45.2.2. Hakemler "avantaj/dezavantaj" kavramında tutarlılığı koruyarak, oyuncuya bir avantaj sağlamayan, rakibi için de
dezavantaja neden olmayan önemsiz kişisel temaslar için oyunun akışını durdurmamalıdırlar.

Not: 1. Her oyunda tutarlı bir biçimde sağduyulu davranırken, ilgili oyuncuların yetenekleri ile oyundaki tavır
ve tutumları gözönünde bulundurulmalıdır.

2.Oyunun kontrolü ile akışı arasında tutarlı bir denge sağlarken, sahadakilerin ne yapmaya çalıştığı ve
neyin oyun için doğru olduğu konusunda bir "hisse" sahip olunmalıdır.

Madde 46. Kişisel Faul

46.1. Kişisel faul, top canlı ya da ölüyken rakip bir oyuncuya kurallara aykırı teması içeren bir oyuncu fauldür.
46.2. Bir oyuncu rakip oyuncuyu tutamaz, önünü kapatamaz, itemez, çelme takamaz, elini, kolunu, dirseğini, omuzunu,
kalçasını, bacağını, dizini ya da ayağını kullanarak ya da vücudunu "anormal" bir pozisyona getirerek (silindirinin
dışında) ilerlemesini engelleyemez, sertliğe ya da şiddete başvuramaz.

46.3. Tanımlar:

46.3.1. Kapatma: Topla ya da topsuz hareket eden bir oyuncunun ilerlemesini önleyen kurallara aykırı
kişisel temastır.

46.3:2.Şarj: Rakip oyuncunun torsosuna (gövdesine) topla ya da topsuz olarak çarpma suretiyle
yapılan kişisel temastır.

46.3.3.Arkadan savunma: Bir savunma oyuncusunun rakip oyuncuya arkadan yaptığı kişisel temastır.
Savunma oyuncusunun topla oynamaya çalışıyor olması rakip bir oyuncuya arkadan
temas hakkı vermez.

46.3.4.Tutma: Rakip oyuncunun hareket serbestiyetini kısıtlayan bir kişisel temastır. Temas (tutma)
vücudun herhangi bir kısmıyla olabilir.

46.3.5. Ellerin kurallara aykırı kullanılması:
Savunma oyuncusu savunma konumundayken rakip oyuncunun ilerlemesini durdurmak
için ellerini kullandığında gerçekleşir.

46.3.6. İtme: Bir oyuncu toplu ya da topsuz bir rakibi vücudunun herhangi bir kısmıyla zor kullanarak
hareket ettirdiğinde ya da harekete zorladığında ortaya çıkan kişisel temastır.

46.3.7. Kurallara aykırı perdeleme:
Topun kontrolünü elinde bulundurmayan bir rakip oyuncunun sahada istediği bir
noktaya gitmesini geciktirmek ya da engellemek amacı taşıyan kişisel temastır.

46.4. Cezası:
Her durumda kurallara aykırı hareketi yapan kişiye bir kişisel faul verilecektir. Buna ek olarak:

46.4.1. Atış halinde olmayan bir oyuncuya faul yapılmışsa:

46.4.1.1. Oyun topun faul yapılan takım tarafından, sınır çizgilerinin dışında olayın olduğu yere en yakın noktadan
oyuna sokulmasıyla devam edecektir.

46.4.1.2. Eğer faulü yapan takımın takım faul limiti dolmuşsa Madde 57 uygulanacaktır.

46.4.2. Faul atış halindeki bir oyuncuya yapılmışsa:

46.4.2.1. Sayı başarılmışsa geçerli olacak ve bir (1) serbest atış hakkı verilecektir.

46.4.2.2. Girişim iki 2) sayı değerinde ve başarısız olmuşsa, iki (2) serbest atış hakkı verilecektir.

46.4.2.3. Girişim üç (3) sayı değerinde ve başarısız olmuşsa, üç (3) serbest atış hakkı verilecektir.

46.4.3. Faul, topu kontrolünde bulunduran takımın bir oyuncusu tarafından yapılmışsa:

46.4.3.1. Oyun faul yapılan takım tarafından, sınır çizgilerinin dışında kurallara aykırı hareketin yapıldığı yere en yakın noktadan
topun oyuna sokulmasıyla devam edecektir. .

46.4.3.2. Top sepete girer ancak sahadan yapılan sayı girişimi ya da serbest atış geçerli değilse, top oyuna sınır çizgilerinin dışından,
serbest atış çizgisinin uzantısından sokulacaktır.

İstisnalar: Bkz. Madde 47 (Çift Faul), Madde 48 (Sportmenlik Dışı Faul), Madde 49 (Diskalifiye Edici Faul), Madde 51
(Oyuncu Teknik Faulü), ve Madde 52 (Antrenörler, Yedekler ya da Takım üyelerinin Teknik Faulü).

46.5. Açıklamalar:

46.5.1. Dikeylik Prensibi
Bir oyuncunun normal basketbol pozisyonundayken işgal ettiği yer bir silindir olarak tanımlanır. Oyuncunun üzerindeki
boşluğu da içerir ve sınırları:
· · · · · · · · · · · önde oyuncunun ayak parmaklarının ucu,
· · · · · · · · · · · arkada oyuncunun kalçaları,
· · · · · · · · · · · yanlarda kol ve bacakların dış yüzleridir.

46.5.1.1. Basketbol sahasında her oyuncu sahada bir rakip oyuncu tarafından işgal edilmemiş her pozisyonu (silindir) kullanma
hakkına sahiptir.

46.5.1.2. Bu prensip zeminde işgal ettiği alan ve üzerindeki boşluk ya da bulunduğu yerde dikey olarak sıçradığında altındaki boşluğu açıklar.

46.5.1.3. Oyuncu dikey pozisyonunu (silindir) terkettiğinde ve kendi dikey pozisyonunu (silindir) oluşturmuş bir rakip oyuncuyla
vücut teması gerçekleştiğinde. dikey pozisyonunu (silindir) terkeden oyuncu temastan sorumludur.

46.5.1.3.1. Savunma oyuncusu yerden dikey olarak sıçradığı (kendi silindiri içinde) ya da el ve kollarını kendi silindiri
içinde dikine uzattığı için cezalandırılmamalıdır.

46.5.1.32. Hücum oyuncusu ister yerde ister havada olsun, kurallara uygun savunma pozisyonundaki bir savunma
oyuncusuyla aşağıdaki şekillerde temasa neden olmayacaktır:

· · · · · · · · · · · Kendine yer açmak için kollarını kullanma
· · · · · · · · · · · Sayı için atış sırasında ya da hemen sonrasında temasa neden olmak amacıyla bacaklarını açma.

46.5.2. Kurallara Uygun Savunma Poziyonu

46.5.2.1. Bir savunma oyuncusu kurallara uygun savunma poziyonu aldığında :

46.5.2.1.1. Yüzü rakibine dönük ve

46.5.2.1.2. Her iki ayağı yerde normal açıklıkta olmalıdır.
Normal açıklıkta açıldığında ayakları arasındaki uzaklık genellikle boyu ile orantılı olacaktır.

46.5.2.2. Kurallara uygun savunma pozisyonu dikey olarak oyuncunun üzerinde de devam eder (silindir). Kollarını başının
üstüne kaldırabilir ya da dikine sıçrayabilir ancak her durumda hayali bir silindirin içinde dikey konumunu korumalıdır.

46.5.3. Topu Kontrol Eden Oyuncunun Savunulması

46.5.3.1. Topu kontrol eden (tutan ya da süren) oyuncunun savunulmasında zaman ve uzaklık unsurları dikkate alınmaz.

46.5.3.2. Toplu oyuncu savunulacağını beklemeli ve bir rakibi önünde kurallara uygun savunma pozisyonu aldığında,
saniyeden daha kısa bir süre içinde yapılmış olsa bile durma ya da yönünü değiştirmeye hazır olmalıdır

46.5.3.3. Savunma oyuncusu kurallara uygun savunma pozisyonunu,alırken bir vücut temasına neden olmamalıdır.

46.5.3.4. Savunma oyuncusu kurallara uygun savunma pozisyonu aldıktan sonra rakibini savunmak amacıyla hareket edebilir
(bkz. Madde 46.5.3.5) ancak kollarını, omuzlarını, kalçalarını ya da bacaklarını uzatarak topu süren oyuncunun onu
geçmesine engel olacak bir temasa neden olamaz.

46.5.3.5. Hakemler Kapatma/Topla şarj durumlarını değerlendirirken aşağıdaki prensiplere uyacaklardır:

46.5.3.5.1. Savunma oyuncusu yüzü toplu oyuncuya dönük ve her iki ayağı yerde olarak kurallara uygun savunma pozisyonunu
almış olmalıdır.

46.5.3.5.2. Savunma oyuncusu savunma pozisyonunu sürdürmek amacıyla sabit durabilir, dikine sıçrayabilir ya da yanlara veya
geriye doğru hareket edebilir. Savunma pozisyonunu sürdürmek için hareket ederken, yanlara ya da arkaya doğru yapılan
hareket normal savunma hareketi olarak kabul edildiği sürece bir ya da iki ayağını anlık olarak yerden kaldırabilir.

46.5.3.5.3. Savunma oyuncusu temas noktasına daha önce gelmiş olmalı ve temas torsoya olmalıdır.
Temas torsoya yapılmış ise savunma oyuncusunun o noktaya daha önce gelmiş olduğu kabul edilebilir.

46.5.3.5.4. Kurallara uygun bir savunma pozisyonu alan savunma oyuncusu darbeyi yumuşatmak ve sakatlanmayı engellemek
için kendi silindiri içinde dönebilir.
Yukardaki üç unsur gerçekleşmişse, faul topu kontrolünde bulunduran oyuncu tarafından yapılmıştır.

46.5.4. Havadaki Oyuncu

46.5.4.1. Sahadaki bir noktadan havaya sıçrayan oyuncunun aynı yere düşme hakkı vardır.

46.4.4.2. Aşağıdaki koşullarla sahada bir başka yere de düşebilir:

46.5.4.2.1. Düşeceği noktada havaya sıçradığı anda rakip oyuncu(lar) yoksa.

46.5.4.2.2. Sıçradığı nokta ile dıştığı nokta arasında rakip oyuncu(lar) yoksa.

46.5.4.3. Sıçrayan bir oyuncu yere indikten sonra hızını alamayarak düştüğü noktanın ilerisinde kurallara uygun savunma pozisyonu
almış bir rakibine çarparsa, temastan kendisi sorumludur.

46.5.4.4. Bir oyuncu havaya sıçradıktan sonra rakibi onun hareket alanına giremez.

46.5.4.5. Havadaki bir oyuncunun altına girip temasa neden olmak genellikle sportmenlik dışı bir fauldür, bazı durumlarda diskalifiye
edici faul bile olabilir.

46.5.5. Topu Kontrol Etmeyen Oyuncunun Savunulması

46.5.5.1. Topun kontrolünü elinde bulundurmayan bir oyuncu sahada serbestçe hareket etme ve başka bir oyuncunun işgal etmediği her
yeri kullanma hakkına sahiptir.

46.5.5.2. Zaman ve uzaklık unsurları dikkate alınacaktır. Yani bir savunma oyuncusu hareket etmekte olan bir rakibinin durması ya da
yön değiştirmesine olanak vermeyecek kadar az zaman ya da uzaklık bırakarak, hareket alanının yakını ve/veya üzerinde pozisyon
alamaz. Uzaklık rakibin hızıyla doğru orantılı olarak 1 normal adımdan az ve 2 normal adımdan fazla olamaz.
Eğer bir oyuncu pozisyon alırken zaman ve uzaklık unsurlarını göz ardı eder ve rakiple temas gerçekleşirse, temastan sorumludur.

46.5.5.3. Bir savunma oyuncusu kurallara uygun savunma pozisyonu aldıktan sonra rakibinin onu geçmesini engellemek için kollarını,
omuzlarını, kalçalarını ya da bacaklarını uzatarak temasa neden olamaz. Ancak olduğu yerde dönerek ya da kollarını vücuduna
yakın bir biçimde önünde tutarak sakatlanmaya karşı kendini koruyabilir.

46.5.5.4. Bir savunma oyuncusu kurallara uygun savunma pozisyonu aldıktan sonra:

46.5.5.4.1. Rakibinin hareket alanı üzerinde kalmak için yanlara ve geriye doğru kayabilir ya da hareket edebilir.

46.5.5.4.2. İleriye, rakibine doğru harekete edebilir, ancak vücut teması gerçekleşirse sorumluluk bu oyuncunun olacaktır.

46.5.5.4.3. Madde 46.5.5.2'deki gibi rakibiyle kendisi arasındaki uzaklık unsuruna dikkat etmelidir.

46.5.6. Perdeleme - kurallara uygun olan ve olmayan

46.5.6.1. Bir oyuncu topu kontrolünde bulundurmayan rakibinin sahada istediği bir noktaya gitmesini geciktirmeye ya da
engellemeye çalıştığında perdeleme olur.

46.5.6.2. Kurallara uygun perdeleme yapan oyuncu:

46.5.6.2.1. Temas gerçekleştiğinde hareketsizdir (silindirinin içinde),

46.5.6.2.2. Temas gerçekleştiğinde her iki ayağı yerdedir.

46.5.6.3. Kurallara aykırı perdeleme yapan oyuncu:

46.5.6.3.1. Temas gerçekleştiğinde hareket halindedir,

46.5.6.3.2. Temas öncesinde hareketsiz bir rakibin görüş alanının dışında perdeleme yaparken yeterince uzaklık bırakmamıştır.

46.5.6.4. Perdeleme hareketsiz bir rakibin görüş alanı içinde (ön ya da yan) yapılırsa, oyuncu rakibine dokunmamak kaydıyla istediği
kadar yaklaşabilir.

46.5.6.5. Perdeleme hareketsiz bir rakibin görüş alanı dışında yapılırsa, rakibin perdeye temas etmeden bir (1) normal adım atmasına
izin verecek kadar aralık bırakılmalıdır.

46.5.6.6. Rakip hareket halindeyse zaman ve uzaklık unsurları dikkate alınacaktır. Perdeyi oluşturan oyuncu rakibin durmak ya da yön
değiştirmekle perdeden kurtulmasına olanak verecek kadar uzakta durmalıdır.
Bırakılacak aralık en az bir (1) normal adım, en fazla iki (2) normal adım olacaktır.

46.5.6.7. Kurallara uygun perdeleme yapılan bir oyuncu perdeyi yapan oyuncuya yapacağı her türlü temastan sorumludur.

46.5.7. Kapatma

46.4.7.1. Perdeleme yapma girişiminde bulunan bir oyuncu rakibi hareketsiz iken ya da kendisinden uzaklaşırken, kendisi hareket ettiği
için bir temasa neden olursa bu bir kapatmadır.

46.4.7.2. Bir oyuncu top ile ilgilenmeden, yüzü rakibine dönük olarak pozisyon alır ve rakibi ile birlikte hareket ederse, başka fakörler
söz konusu olmadıkça gerçekleşecek temaslardan sorumludur.
"Başka faktörler söz konusu olmadıkça" ifadesi perdelenen oyuncunun bilerek itilmesi, yüklenilmesi ve tutulmasını içerir.

46.5.7.3. Bir oyuncunun sahada yerini alırken kollarını ya da dirseklerini açması kurallara aykırı değildir, ancak bir rakibi geçmeye
çalıştığında çekilmeleri (silindirin içine) gerekir. Eğer bir oyuncu kollarını ya da dirseklerini cekmediği için temas gerçekleşirse
bu kapatma ya da tutmadır.

46.5.8. Rakibe EI(ler) ya da Kol(lar) ile Dokunma

46.5.8.1. Bir rakibe el(ler) ile dokunma kendi başına bir kural ihlali değildir.

46.5.8.2. Temasa neden olan oyuncunun bir avantaj kazanıp kazanmadığına hakem karar verecektir. Eğer oyuncunun neden olduğu
temas rakibin hareket serbestiyetini herhangi bir şekilde ortadan kaldırıyorsa bu temas bir fauldür.

46.5.8.3. Bir savunma oyuncusu topla oynama çabası içinde rakibe el(ler)iyle dokunuyor ve bu temas sadece rakibin topun üzerindeki
eline yönelikse, atış halinde olsa bile önemsiz kabul edilecek ve cezalandırılmayacaktır.

46.5.8.4. EI(ler)in ya da açılmış kolların kurallara aykırı kullanılması, toplu ya da topsuz bir rakibe sürekli temas etmeleri halinde gerçekleşir.

46.5.8.5. Toplu ya da topsuz bir rakibe tekrar tekrar dokunmak ya da "dürtmek" de oyunun sertleşmesine neden olabileceği için faul sayılmalıdır.

46.5.8.6. Aşağıdakiler genellikle topu kontrolünde bulunduran oyuncunun yaptığı bir hücum faul olarak değerlendirilir:

46.5.8.6.1. Avantaj kazanmak amacıyla bir savunma oyuncusunu kolu ya da dirseğiyle sarmalamak ya da "kol takmak",

46.5.8.6.2. Savunma oyuncusunun topla oynamasını ya da oynamaya çalışmasını engeilemek için onu itmek,

46.5.8.6.3. Kendisiyle savunma oyuncusu arasındaki boşl.uğu genişletmek amacıyla onu itmek,

46.5.8.6.4. Top sürerken rakibin topu çalmasını önlemek için kolunu ya da elini açarak ileriye doğru uzatmak.

46.5.8.7. Topsuz bir hücum oyuncusunun aşağıdaki nedenlerle "rakibi itmesi" genellikle faul olarak değerlendirilir:

46.5.8.7.1. Topu alabilmek için serbest kalabilmek,

46.5.8.7.2. Savunma oyuncusunun topla oynamasına ya da oynamaya çalışmasına engel olmak,

46.5.8.7.3. Kendisi ile savunma oyuncusu arasındaki boşluğu genişletmek.

46.5.9. Post Oyunu

46.5.9.1. Dikeylik prensibi post oyununda da geçerlidir.
Post pozisyonundaki hücum oyuncusu ve onu savunan savunma oyuncusu birbirlerinin dikeylik haklarına (silindir) saygı
göstermelidir.

46.5.9.2. Post pozisyonundaki bir hücum oyuncusunun rakibini omuz ya da kalçasıyla iterek pozisyonunu bozması ya da dirseklerini
ya da kollarını açarak hareket serbestiyetini kısıtlaması kurallara aykırıdır.

46.5.9.3. Savunma oyuncusunun, post oyuncusunun hareket serbestiyetini kollarını, dizlerini ya da vücudunun diğer bölümlerini
kullanarak engellemesi kurallara aykırıdır.

Madde 47. Çift Faul

47.1. Çift faul iki rakip oyuncunun aşağı yukarı aynı zamanda birbirlerine karşı faul yapmaları durumudur.

47.2. Cezası:

47.2.1. Her iki oyuncuya da birer kişisel faul verilecektir. Serbest atış verilmeyecektir.

47.2.2. Oyun aşağıdaki şekilde devam edecektir:

47.2.2.1. Çift faul olduğunda topu kontrolünde bulunduran takım tarafından, sınır çizgileri dışından olayın olduğu yere en yakın noktadan
topun oyuna sokulmasıyla,

47.2.2.2. Çift faul olduğunda top hiçbir takımın kontrolünde değilse, ilgili oyuncular arasında en yakın dairede yapılacak hava atışıyla.

47.2.3. Eğer aynı anda sahadan başarılmış bir sayı olduysa, top oyuna sayıyı atan takımın rakibinin dip çizgisi gerisinden sokulacaktır.

47.3. Hava atışını gerektiren bir çift faul ve başka bir faul aşağı yukarı aynı anda olursa, fauller yazıldıktan ve cezaları uygulandıktan sonra
oyun çift faul olmamış gibi devam edecektir.

Madde 48. Sportmenlik Dışı Faul

48.1. Sportmenlik dışı faul, bir oyuncuya yapılan, hakemin yargısına göre kuralların ruhu ve amacına uygun bir biçimde doğrudan topla
oynamaya yönelik olmayan bir kişisel fauldür.
Bir oyuncu toplu ya da topsuz bir oyuncuya aşırı sertlik içeren bir temasta bulunursa, sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilecektir.

48.2. Sportmenlik dışı faul kararları oyun boyunca tutarlılık göstermelidir.

48.3. Hakem, yalnızca hareketi değerlendirmelidir.

48.4. Bir faulün sportmenlik dışı olup olmadığına karar verirken hakemler aşağıdaki prensiplere uymalıdır:

48.4.1. Eğer oyuncu topla oynama yönünde bir çaba harcamıyorsa bu genellikle bir sportmenlik dışı fauldür.

48.4.2. Eğer oyuncu topla oynama çabası içinde aşırı sertlik içeren bir temasa neden olursa bu temas sportmenlik dışı kabul edilecektir.

48.4.3. Bir oyuncuyu tutmak, vurmak ya da itmek genellikle sportmenlik dışı bir fauldür.

48.4.4. Bir oyuncu topla oynama çabası içinde bir faul yaparsa (normal basketbol oyunu), bu faul sportmenlik dışı değildir.

48.5. Sürekli olarak sportmenlik dışı fauller yapan bir oyuncu diskalifiye edilebilir.

48.6. Cezası:

48.6.1. Faulü yapan oyuncuya sportmenlik dışı bir faul yazılacaktır.

48.6.2. Faul yapılan takıma serbest atış(lar) ve topu oyuna sokma hakkı verilecektir.

48.6.3. Verilecek serbest atışların sayısı aşağıdaki gibidir:

48.6.3.1. Faul atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılırsa, iki (2) serbest atış.

48.6.3.2. Faul atış halindeki bir oyuncuya yapılırsa ve atış başarılıysa, sayı geçerli
olacak ve ek olarak bir (1) serbest atış verilecektir.

48.6.3.3. Faul atış halindeki bir oyuncuya yapılırsa ve atış başarısız olursa, sayı girişiminin yapıldığı yere göre iki (2) ya da üç (3) serbest
atış verilecektir.

48:6.4. Serbest atış(lar) sırasında tüm diğer oyuncular atış(lar) tamamlanana dek serbest atış çizgisinin uzantısı ve üç sayı çizgisinin
gerisinde duracaktır

48.6.5. Serbest atış(lar) sonrasında, son atış başarılı olsa da olmasa da, top atışı kullanan takımın herhangi bir oyuncusu tarafından,
hakem masasının tam karşısındaki kenar çizgisinin orta noktasından oyuna sokulacaktır.

48.6.6. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak oyuncu birer ayağını orta çizginin uzantısının her iki yanına koyacak ve topu
sahanın herhangi bir noktasında bulunan bir oyuncuya atma hakkına sahip olacaktır.

Madde 49. Diskalifiye Edici Faul

49.1. Madde 46 (Kişisel Faul), Madde 48 (Sportmenlik Dışı Faul), Madde 51 (Oyuncu Teknik Faulü) ya da Madde 52'nin (Antrenörler,
Yedekler ya da Takım üyelerinin Teknik Faulü) bariz biçimde sportmenlik dışı bir şekilde çiğnenmesi diskalifiye edici bir fauldür.

49.2. Bir antrenör aşağıdaki nedenlerle de diskalifiye edilebilir:

492.1. Kişisel sportmenlik dışı davranışları nedeniyle iki (2) kez teknik faul verilirse,

49.2.2. Yardımcı antrenör, yedekler ya da takım sırasında bulunan diğer takım üyelerinin sportmenlik dışı davranışları nedeniyle üç (3)
teknik faul verilmişse ya da herhangi biri antrenörün kendisi aleyhine verilmiş toplam üç (3) teknik faul varsa.

49.3. Diskalifiye edilen bir antrenörün yerini sayı cetvelinde adı yazılı yardımcı antrenör alacaktır. Sayı cetveline yardımcı antrenör
adı yazılmamışsa yerini kaptan alacaktır.

49.4. Cezası:

49.4.1. Faulü yapana bir diskalifıye edici faul yazılacaktır.

49.4.2. Diskalifiye olduğu için oyunun kalan kısmında takımın soyunma odasında bekleyecek ya da isterse binayı terkedebilecektir.

49.4.3. Diğer takıma serbest atış(lar) ve topu oyuna sokma hakkı verilecektir.

49.4.4. Verilecek serbest atışların sayısı aşağıdaki gibidir:

49.4.4.1. Faul atış halinde olmayan bir oyuncuya yapılırsa, iki (2) serbest atış.

49.4.4.2. Faul atış halindeki bir oyuncuya yaplırsa ve atış başarılıysa, sayı geçerli olacak ve ek olarak bir (1) serbest atış verilecektir.

49.4.4.3. Faul atış halindeki bir oyuncuya yapılırsa ve atış başarısız olursa, sayı girişiminin yapıldığı yere göre iki (2) ya da üç (3) serbest
atış verilecektir.

49.4.5. Serbest atış(lar) sırasında tüm diğer oyuncular atış(lar) tamamlanana dek serbest atış çizgisinin uzantısı ve üç sayı çizgisinin
gerisinde duracaktır.

49.4.6. Serbest atış(lar) sonrasında, son atış başarılı olsa da olmasa da, top atışı kullanan takımın herhangi bir oyuncusu tarafından,
hakem masasının tam karşısındaki kenar çizgisinin orta noktasından oyuna sokulacaktır.

49.4.7. Topu sınır çizgilerinin dışından oyuna sokacak olan oyuncu birer ayağını orta çizginin uzantısının her iki yanına koyacak ve
topu sahanın herhangi bir noktasında bulunan bir oyuncuya atma hakkına sahip olacaktır.

DOKUZUNCU KURAL
TEKNİK FAULLER

Madde 50. Davranış Kuralları: Tanım

50.1. Oyunun gerektiği gibi yönetilmesi için her iki takımın oyuncuları., antrenörleri, yedekleri ve takım üyelerinin hakemler ve masa hakemleriyle tam bir işbirliği içinde olmaları gerekir.

50.2. Her iki takım da galibiyete ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapma hakkına sahiptir, ancak bunu yaparken sportmenli
ruhu ve dürüstlük elden bırakılmamalıdır.

50.3. Bu işbirliği ya da bu kuralın ruhuna yönelik istemli ya da tekrarlayan saldırılar teknik faul olarak kabul edilecek ve ilgili
madde(ler)de belirtildiği gibi cezalandırılacaktır.

50.4. Açıklamalar:
Oyun oynanırken sportmenlik ruhu ve dürüstlüğe aykırı, şiddet içeren hareketler ortaya çıkabilir. Bunlar hakemler ve gerekirse
toplum düzeninden sorumlu güçler tarafından derhal durdurulmalıdır.

50.4.1. Oyun sahası ile hakem masası, takım sıraları ve dip çizgilerin hemen gerisindeki alanlar başhakem, yardımcı hakem ve teknik
komiserden oluşan yetkililerin karar alanları içindedir.
Oyuncular, antrenörler, yedekler ve takım sırasındaki takım üyeleri arasında şiddet içeren olaylar söz konusu olursa yetkililer
derhal onları durdurmak için gerekli önlemleri alacaklardır.

50.4.2. Yukardaki kişiler arasında rakipler ya da yetkililere karşı açıkça saldırganlık gösterenler hemen oyundan diskalifiye edilecektir.
Yetkililer ayrıca olayları yarışmadan sorumlu kuruluşa da bildirmelidir.

50.4.3. Toplum düzenini sağlayan görevliler ancak yetkililerin daveti üzerine sahaya girebilir. Ancak seyirciler açık bir biçimde şiddete
başvurma amacıyla sahaya girerlerse güvenlik görevlileri hakem ve oyuncuları korumak amacıyla derhal müdahale etmelidir.

50.4.4. Girişler, çıkışlar, koridorlar, soyunma odaları gibi tüm diğer alanlar organizatörler ve toplum düzenini sağlayan görevlilerin
sorumluluğundadır.

50.4.5. Oyuncular, antrenörler ve takım üyelerinin oyunla ilgili donanımın hasar görmesine neden olabilecek davranışlarına izin verilmemelidir.
Bu tür davranışlar gözlendiğinde derhal ilgili takımın antrenörü uyarılmalıdır. Bu davranışlar tekrarlanırsa, ilgili kişiye derhal
bir teknik faul verilecektir.
Eğer bu kişinin adı sayı cetvelinde yer almıyorsa, teknik faul antrenöre yazılacak ve "B" harfi konacaktır.

50.4.6. Hakemlerin kararları kesindir ve göz ardı edilmeleri ya da itiraz mümkün değildir.
Madde 51. Oyuncu Teknik Faulü

51.1. Oyuncu teknik faulleri rakibe temas içermeyen oyuncu faulleridir.

51.2. İki tür oyuncu teknik faulü vardır:
Teknik faul
Sportmenlik dışı teknik faul

51.3. Bir oyuncu hakemlerin kararlarını göz ardı eder ya da aşağıdaki gibi taktikler uygularsa bu teknik fauldür:

51.3.1. Bir hakeme, varsa teknik komisere, masa hakemlerine ya da rakip oyunculara saygısızca hitap etmek ya da dokunmak,

51.3.2. Seyircileri rahatsız edecek ya da kışkırtacak bir dil ya da işaretler kullanmak,

51.3.3. Rakibini kışkırtmak ya da ellerini gözlerinin önünde sallayarak gürüşünü engellemek,

51.3.4. Topun sınır çizgilerinin dışından hızla oyuna sokulmasını engelleyerek oyunu geciktirmek,

51.3.5. Bir faul çalındıktan sonra hakemin isteğine karşın elini gerektiği biçimde kaldırmamak,

51.3.6. Sayı hakemi ve başhakeme haber vermeden numarasını değiştirmek,

51.3.7. Sayı hakemine haber vermeden ve sahadaki hakemler tarafından çağrılmadan sahadaki bir oyuncuyla değişmek,
İstisna: Eğer takımlardan birine ait mola sırasında değişim olursa, yedek oyuncu oyuna girdiğini sadece sayı hakemine bildirecektir.

51.3.8. Haksız bir avantaj sağlamak için oyun sahasını terketmek,

51.3.9. Madde 59.4.3.3.3'ü ihlal etmek "Not: Son ya da Tek Serbest Atışa Müdahale"

51.3.9. Oyuncunun tüm ağırlığı çembere binecek şekilde çembere asılmak,
Smaç yaparken çemberi anlık olarak tutan bir oyuncu cezalandırılmayacaktır. Smaç yapan bir oyuncu, hakemin yargısına göre, kendisi
ya da başka bir oyuncunun sakatlanmasını önlemeye çalışıyorsa çembere asılabilir.

51.3.11. Top sahadan yapılmış bir sayı girişimi ya da serbest atış sırasında havadayken arkalık ya da çemberi, hakemin yargısına göre, topun
sepete girmesini engelleyecek bir şekilde sallayan bir savunma oyuncusu (bkz. Madde 43.1.5.4),

51.3.12. Açık bir şekilde istemsiz olduğu görülen ve oyuna bir etkisi olmayan ya da idari nitelik taşıyan teknik ihlaller, hakemlerin uyarısına
karşın tekrarlanmadıkça, teknik faul olarak kabul edilmeyecektir.

51.4. Bir oyuncu, hakemin yargısına göre, bilerek ya da sportmenlik dışı bir tavırla bir teknik ihlalde bulunur ya da bu ihlal ona haksız bir
avantaj sağlarsa sportmenlik dışı teknik fauldür.

51.5. Cezası:

51.5.1. Faulü yapana bir teknik faul yazılacaktır.

51.5.2. Teknik faul için rakiplere iki (2) serbest atış verilecektir.

51.5.3. Sportmenlik dışı teknik faul için rakiplere iki (2) serbest atış ve topu oyuna sokma hakkı verilecektir.

51.5.4. Serbest atışları kullanacak kişiyi kaptan belirleyecektir.

51.6. Açıklamalar:

51.6.1. Bir teknik ihlal top canlandıktan sonra farkedilirse oyun durdurulacak ve teknik faul verilecektir. Cezası, teknik faul oyun durdurulduğu
an olmuş gibi uygulanacaktır. Teknik faulün gerçekleşmesiyle oyunun durdurulması arasında olan herşey geçerli olacaktır.

51.6.2. Hakemler oyuncuları sayı hakemine değişimi bildirmemek gibi küçük ihlaller yapmak üzereyken uyararak teknik faulleri önleyebilirler.
Hakemlerin açık bir şekilde istemsiz ve oyuna etkisi olmayan küçük teknik ihlalleri görmekte acele etmemeleri ve hatta bazen
görmezden gelmeleri akıllıca olur.

Madde 52. Antrenörler, Yedekler ve Takım Üyelerinin Teknik Faulleri
52.1. Antrenörler, yardımcı antrenörler, yedekler ve takım üyeleri aşağıdaki durumlar dışında takım sıra alanı içinde kalmalıdırlar:

52.1.1. Bir antrenör, yardımcı antrenör ya da takım üyesi sakatlanan bir oyuncuya yardım etmek için, hakemlerden izin aldıktan sonra,
sahaya girebilir,

52.1.2. Bir doktor, sakatlanan oyuncu mesleki yargısına göre tehlike içinde ve acil yardıma gereksinim gösteriyorsa, hakemlerden izin
almadan sahaya girebilir,

52.1.3. Bir yedek oyuncu hakem masasına gelerek değişim isteminde bulunabilir,

ONUNCU KURAL
GENEL KOŞULLAR

Madde 55. Temel İlke

55.1. Her hakemin oyun sırasında herhangi bir anda, top ister ölü ister canlı olsun, diğerinden bağımsız olarak faul çalma hakkı vardır.

55.2. Bir ya da her iki takıma karşı verilebilecek faul sayısı sınırlı değildir. Cezası ne olursa olsun sayı cetvelinde her faulü yapana bir faul kaydedilecektir.

Madde 56. Bir Oyuncunun Beşinci/Altıncı Faulü

56.1. 2 x 20 dakika olarak oynanan bir oyunda kişisel ve/veya teknik beş (5) faul yapan bir oyuncuya durum haber verilecek, oyuncu derhal oyunu terkedecek ve
30 saniye içinde yerine bir başkası girecektir (bkz. Madde 19.4.3).

56.2. 4 x 12 dakika olarak oynanan bir oyunda kişisel ve/veya teknik altı (6) faul yapan bir oyuncuya durum haber verilecek, oyuncu derhal oyunu terkedecek ve
30 saniye içinde yerine bir başkası girecektir (bkz. Madde 19.4.3).
Basketbol 1891'de Dr. Naismith tarafindan Massachussettes'de (ABD) Springfield kolejinde oynatildi.
Turkiye'de Basketbolun Kisa Tarihi
Basketbol Turkiye'de ilk defa 1904 yilinda Amerikan Robert Koleji ogrencileri tarafindan oynandi. Galatasaray lisesinin en eski beden egitimi ogretmenlerinden ve ilk devrin en unlu kalecilerinden Ahmet Robenson, 1911 yilinda eline gecen bir amerikan dergisinde rastladigi bu sporu ogrencilerine oynatmak icin tesebbuse gecti.
Onar kisilik takimlar arasinda yapilan ilk macta yirmi oyuncunun hepsi sakatlandi, cunku oyun kurallari dogru olarak bilinmiyordu. 1913'te Fenerbahce kulubunde bir basketbol subesi kuruldu, ilk denemeler olumlu sonuc verdi, fakat oynayacak rakip takim yoktu. Bu yuzden diger Turk basketbol takimlarinin kuruldugu 1935 yilina kadar herhangi bir gelisme olmadi.
Ilk milli basketbol takimi 24 Haziran 1936'da Yunanistan milli takimiyla Beyoglu Halkevi spor salonunda ilk macini oynadi. Bu maci 49-12 kazanan ilk milli basketbol takimi su oyunculardan kuruluydu:
Naili Moran (kaptan), Sadri Usuoglu, Feridun Koray, Jak Habib, Dionis Sakalak, Hayri Arsebuk, Hazdayi Penso, Nihat Ertug.
1936'dan 1959'a kadar basketbol 'Spor Oyunlari Federasyonu' adi altinda kurulan bir federasyonun icinde voleybol ve hentbol ile birlikte yurutuldu. 1 Mart 1959'da Turkiye Basketbol Federasyonu resmen kuruldu.
Onceleri Istanbul, Ankara ve Izmir bolgelerine dayanan basketbol faaliyeti, mahalli lig maclariyla bu bolgelerin lig birincileri arasinda oynanan lig sampiyonalariyla devam ediyordu. 1966 Yilindan itibaren Deplasmanli Turkiye ligi basladi.
HABERLER
 
WEB SİTEME HOŞ GELDİNİZ.
AÖL FOLKLOR GÖSTERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam
 
 
Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=