Masa Tenisi

MASA TENİSİ OYUN KURALLARI

 
2.1      MASA
2.1.1        Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
2.1.2        Oyun yüzeyi, masa üst düzeyinin yan alt kenarlarını içermeyecektir.
2.1.3        Oyun yüzeyi, her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
2.1.4        Oyun yüzeyi tekdüze koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
2.1.5        Oyun yüzeyi, 1.525 m uzunluğundaki uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün yüzeyince kesintisiz tek parça olacaktır.
2.1.6        Çift yarışmaları için her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm. eninde beyaz bir orta çizgisi ile iki eşit yarı alana bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ yarı sahaların bir parçası kabul edilecektir.
 
2.2      AĞ TAKIMI
2.2.1        Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır.
2.2.2        Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15,25 cm dışarıda olan 15,25 cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
2.2.3        Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.
2.2.4        Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, oyun yüzeyine, yan uçları ise destek çubuklarına mümkün olabildiği kadar yakın olacaktır.
 
2.3      TOP
2.3.1        Top; çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
2.3.2        Topun ağırlığı 2.7 gr. olacaktır.
2.3.3        Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.
 
2.4      RAKET
2.4.1        Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.
2.4.2        Tabla kalınlığının en az % 85’i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabaka toplam kalınlığın %7.5’ u veya 0.35 mm’ den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise)
2.4.3        Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm’den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm’den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru, sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
2.4.3.1     Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2de 10’dan az, 30 dan çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir.
2.4.3.2     Sandviç lastik, kalınlığı 2mm’den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış gözenekli bir lastik tabakasıdır.
 
2.4.4        Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakılabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
2.4.5        Tabla, içindeki her tabaka ile kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın topa vurmada kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır.
2.4.6        Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat, bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
2.4 7        Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinde, eskimeden oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliğini önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
2.4.8        Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.
 
2.5      TANIMLAMALAR
2.5.1        Ralli, topun oyunda olduğu süredir.
2.5.2        Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır.
2.5.3        Let, sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
2.5.4        Sayı, sonucun skora yansıtıldığı rallidir.
2.5.5        Raket eli, raketi tutan eldir.
2.5.6        Serbest el, raketi tutmayan eldir.
2.5.7        Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.
 
2.5.8      Oyuncunun topu engellemesi; topun rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, kendi uç çizgisini geçmeden, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyi üstünden geçmekte iken, kendi sahasına değmeden, kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye dokunmasıdır.
2.5.9        Servisçi, bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.
2.5.10      Karşılayıcı, bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur.
2.5.11      Hakem, Yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
2.5.12      Yardımcı hakem, belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir.
2.5.13      Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımı: top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir.
2.5.14      Top, ağ ve destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse geçsin ağ takımının üstünden yada etrafından geçmiş sayılacaktır.
2.5.15      Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.
 
2.6      İYİ BİR SERVİS
2.6.1        Servis, servisçinin hareketsiz ve açık duran serbest elinin ayasında serbest ve hareketsiz duran topla başlayacaktır.
2.6.2        Servisçi daha sonra topu, falso verdirmeden dikeye yakın doğrultuda yukarı doğru atacaktır. Top, serbest elin ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek ve vuruluncaya kadar hiçbir şeye dokunmaksızın düşmeye başlayacaktır.
2.6.3        Servisçi; düşmekte olan topa o şekilde vuracak ki top ilk olarak kendi sahasına ve sonra ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek doğruca karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değmelidir.
 
2.6.4        Servisin başlangıcından vurulduğu ana kadar Top, oyun yüzeyinden daha yukarı bir seviyede ve servisçinin uç çizgisinin gerisinde olmalı ve servisçinin veya çift yarışmalarındaki eşinin vücudunun herhangi bir kısmı veya giysileriyle karşılayıcıdan gizlenmemelidir.Top yukarı doğru atılır atılmaz servisçinin serbest kolu vücudu ile ağ arasında kalan alandan çekilecektir.
2.6.5        İyi bir servis için gereklerin yerine getirildiğinin hakem veya yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atılmasından oyuncu sorumludur.
2.6.5.1     Servis atıcının veya çiftlerde eşinin kurallara uygunluğundan şüphe duyulan sonraki servislerinde karşılayan bir sayı kazanacaktır.
2.6.5.2     Maçta, aynı oyuncunun veya çift maçındaki eşinin, uyarıdan sonraki aynı veya başka bir nedenle şüpheli görülen servis atışlarında, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.
 
2.6.5.3     İyi bir servis atışının gereklerinin yerine getirilmesinde açık bir kusur varsa servisçi uyarılmayacak ve karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.
2.6.6        İstisnai olarak; hakem, iyi servis için gereklerinin, bir bedensel özür nedeniyle yerine getirilemediği konusunda ikna olmuşsa o gereği aramayabilir.
 
 
2.7      İYİ BİR KARŞILAMA
2.7.1        Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından, doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.
 
2.8      OYUN DÜZENİ
2.8.1      Tek yarışmalarında, önce servisçi iyi bir servis atacak, sonra karşılayıcı iyi bir karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla iyi karşılama yapacaklardır.
2.8.2        Çiftlerde, iyi servisten sonra karşılayan iyi karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonrada karşılayanın eşi iyi karşılama yapacaktır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile iyi karşılama yapacaktır.
 
2.9      LET
2.9.1        Aşağıdaki hallerde ralli let olarak değerlendirilecektir.
2.9.1.1     Eğer servis atışında top, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ona dokunursa ve başkaca bir kusur yoksa karşılayıcı veya eşi tarafından engellenmişse,
2.9.1.2     Eğer servis, karşılayan oyuncu veya çift hazırdeğilken atılmışsa, karşılayan veya eşi tarafından topa vurmak için girişimde bulunmamaları kaydıyla,
2.9.1.3     Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,
2.9.1.4     Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa,
2.9.2        Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir.
2.9.2.1     Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,
2.9.2.2     Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,
2.9.2.3     Bir oyuncuyu uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,
2.9.2.4     Oyun koşulları, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa.
2.10    SAYI
2.10.1      Ralli let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.
2.10.1.1   Rakibi iyi bir servis atışı yapamazsa.
2.10.1.2   Rakibi iyi bir karşılama yapamazsa.
2.10.1.3   Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse,
 
2.10.1.4   Top, rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahasına değmeden uç çizgisini geçerse,
2.10.1.5   Rakibi topu engellerse;
2.10.1.6   Rakibi topa art arda iki kez vurursa,
2.10.1.7   Rakibi, topa raket tablasının yüzeyi 2.4.3 , 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uymayan bir yanı ile vurursa,
2.10.1.8   Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey oyun yüzeyini hareket ettirirse;
2.10.1.9   Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey ağ takımına değerse;
2.10.1.10Rakibinin serbest eli oyun yüzeyine değerse
2.10.1.11Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
2.10.1.12Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.2. maddesi belirtilen halde
 
2.11   SET
2.11.1         Bir set, her iki oyuncu yada çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmaları halinde, seti ilk önce iki sayılık bir üstünlüğe ulaşan oyuncu veya çift kazanır.
 
2.12    MAÇ.
2.12.1      Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setin çoğunluğunun kazanılmasıyla sona erer.
 
2.13    SERVİS KARŞILAMA VE SAHA SEÇİMİ
2.13.1      İlk servis, ilk karşılamave saha seçimi hakkı kur’a ile belirlenir. Kurayı kazanan taraf ilk servisi atmayı, ilk karşılamayı yapmayı yada istediği sahada başlamayı seçebilir.
2.13.2      Kurayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama yada istediği sahada başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.
2.13.3      Her 2 sayıdan sonra, karşılayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşmışlarsa, veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis, atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam edecek, ancak her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir sayı için servis atacaktır.
2.13.4      Çift maçının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında kimin ilk servisi atacağını belirleyecek, yine ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında kimin ilk karşılayıcı olacağını kararlaştıracaktır. Takip eden setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.
2.13.5      Çiftlerde, her servis değişiminde, önceki karşılayıcı servisçi, önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.
2.13.6      Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift maçının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5sayıya ulaştığında; takip eden servis karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.
2.13.7      Her sette, oyuncu veya çiftler saha değiştirecektir. Ayrıca, maçın mümkün olan son setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında taraflar yine saha değiştirecektir.
 
 
2.14    SIRA DIŞI SERVİS ATMA VEYA KARŞILAMA SAHA DEĞİŞİMİ
2.14.1   Bir oyuncu; sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracak, Yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre, erişilmiş olan skorda hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği kararlaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyunu yeniden başlatacaktır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynanmakta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir.
2.14.2      Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirmemişlerse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada bulunmaları gerektiği belirlenecek ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır.
2.14.3      Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.
HABERLER
 
WEB SİTEME HOŞ GELDİNİZ.
AÖL FOLKLOR GÖSTERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam
 
 
Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=